Početna » Novosti » Kraj projekta JEDRO

 

Kraj projekta JEDRO

 

Projekt “JEDRO – Javne politike za održivi društveni razvoj: voda, energetika, otpad” završava se 29.10.2023.

Pune tri godine istraživačko-zagovarački konzorcij, kojeg čine organizacije civilnog društva iz područja zaštite okoliša, energetske zadruge i Fakultet političkih znanosti, istraživao je, prikupljao i analizirao podatke o regulatornim okvirima i praksama na tri tematska područja: vodne usluge, gospodarenje otpadom, te obnovljivi izvori energije.

Konkretno, u području vodnih usluga krenuli smo od istraživanja uzroka nejednakih cijena i kvalitete usluge u Republici Hrvatskoj. Projekt je vremenski korespondirao sa predstavkama Ustavnom sudu o ocjeni ustavnosti Uredbe o uslužnim područjima. Provodeći fokus grupe i intervjue sa predstavnicima javnih isporučitelja vodnih usluga i donosiocima odluka na lokalnoj razini, te kroz organizaciju okruglog stola u lipnju 2023. koji je okupio relevantne dionike, stekli smo uvide u problematiku te izradili dva znanstvena i jedan stručni rad na ovu temu, ali i dva seta preporuka za unaprjeđenje javnih politika:

Istražujući prakse gospodarenja otpadom u svih 556 jedinica lokalne samouprave, s fokusom na odvojeno prikupljanje različitih frakcija otpada, objedinili smo podatke za period od 2017. do 2021., proveli istraživanje javnog mnijenja, te doveli u kauzalnu vezu stope odvojenog prikupljanja i vlasničku strukturu pružatelja usluga pri čemu se pokazalo da su javni pružatelji usluge uspješniji u gospodarenju otpadom. U srpnju 2023. u Zagrebu smo organizirali okrugli stol na ovu temu te su na temelju kvalitetnih rasprava dionika i našeg istraživanja nastali znanstveni i stručni rad i preporuke za unaprjeđenje javnih politika:

Kako Eko Pan sudjeluje u radnoj skupini za izradu Akcijskog plana za zeleni grad Karlovac, to ćemo u narednom periodu zagovarati usvajanje Zero Waste modela gospodarenja otpadom u Karlovcu, po uzoru na njegovu uspješnu primjenu u regiji Donjeg Međimurja i na otoku Krku.

Ključna horizontalna poveznica sva tri tematska područja i okosnica naših istraživanja – pitanje uključivanja građana u procese odlučivanja i upravljanja uslugama – najviše je naglašena u preporukama za unaprjeđenje javnih politika u području proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Iako regulatorni okvir omogućava građanima aktivno sudjelovanje u energetskoj tranziciji, na okruglom stolu organiziranom u listopadu 2023. istaknuti su problemi u tom procesu sa kojima su građani suočeni. Uz preporuke, izradili smo i dva stručna rada na temu obnovljivih izvora energije, te jedan znanstveni:

Paralelno sa istraživanjima, analizama i pisanjem radova i preporuka, tematska mreža JEDRO radila je i na unaprjeđenju kapaciteta organizacija civilnog društva za izradu preporuka za javne politike temeljenih na dokazima. S tim u vezi, organizirali smo radionice na temu procjene društvenog utjecaja propisa. Također smo unutar mreže razmjenjivali dosadašnja iskustva OCD-a u zagovaračkim projektima i kampanjama. Na sastancima mreže u Šibeniku, Križevcima i na Visu organizirali smo, između ostalog, i studijske posjete relevantnim dionicima i aktivnostima na terenu koji su doprinijeli umrežavanju.

Na kraju projekta, uz inicijalnih 10 OCD-a i Fakultet političkih znanosti, mrežu JEDRO čini 20 organizacija različitih profila, od udruga za zaštitu okoliša, energetskih zadruga do savjetodavno-edukativno-informativnih servisa.
____________________________________________________________________________________________

Projekt JEDRO – Javne politike za održivi društveni razvoj: voda, energetika, otpad

Projekt JEDRO- Javne politike za održivi društveni razvoj: voda, energetika, otpad počeo je 29.10.2020. godine i trajati će 36 mjeseci. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a ukupna vrijednost projekta je 3.594.308,89 kn.

Oznake: , , ,

Komentari su zatvoreni

Nije moguće komentirati ovaj post.

IZDVOJENE NOVOSTI »

Započela provedba novog projekta – Free Korana River

Započela provedba novog projekta – Free Korana River

U sklopu projekta ćemo mapirati i kategorizirati sve barijere u slivu rijeke Korane, s općim ciljem postavljanja temelja za buduće uklanjanje što većeg broja...

 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kraj projekta JEDRO

Projekt “JEDRO – Javne politike za održivi društveni razvoj: voda, energetika, otpad” završava se 29.10.2023. Pune tri godine istraživačko-zagovarački...

 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ministarstvo mora surađivati s civilnim društvom da bi energetske zajednice zaživjele!

Energetske su zajednice važne jer predstavljaju potencijal za demokratizaciju energetskog sektora kroz okupljanje većeg broja građanki i građana koji sami proizvode...