Home »

 

Bibliopan

 

Proteklih godina na podru������ju Grada Karlovca povećan je broj interesenata o ekologiji i očuvanju okoliša i prirode čemu u prilog govori otvaranje studija o zaštiti prirode na karlovačkom Veleučilištu, češće reagiranje i upiti građana o problemima u okolišu u medijima, povećanje broja poziva na servis Zelenog telefona Ekološkog društva Pan – Karlovac. Tome nasuprot stajalo je nepostojanje jedinstvenog ‘punkta��� sa podacima o ekologiji i zaštiti okoli����a. U cilju lakšeg i organiziranijeg pristupa informacijama na temu ekologije, stvaranja mjesta razmjene dobrih ideja, susretanja aktivista u zaštiti okoliša i onih koji to tek postaju, pokrenuta je inicijativa osnivanja jedinstvene biblioteke sa građom isključivo na temu ekologije. Vrijednost inicijative prepoznala je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i pomogla je s 15.000 kuna za nabavku knjižne građe, Stolarski obrt Gradiv i Drvo trgovina donirajući police, Flama materijalom za ugradnju polica te udruge i pojedinci doniraju��i knjižnu građu. Zajedno sa članovima Eko Pana, ekološki tehničari – učenici srednje Kemijsko-tehnološke škole i studenti Karlovačkog Veleučilišta smjera Zaštita prirode sastavili su popis željene literature i pretplata na stručne časopise. Knjižnica sada broji oko 300 naslova knjiga, 20 DVD naslova te 10 različitih pretplata na stručne časopise. U biblioteci bi osim knji��ne građe korisnici mogli pronaći i video i dvd građu, biltene i ostale tiskane materijala tuzemnih i inozemnih udruga, inicijativa i institucija koje se bave zaštitom okoliša, istraživanja raznih autora na tu temu, najnovije vijesti sa eko-Internet stranica, hrvatske i europske zakonike, te ekološke časopise.

CJELOKUPNA KNJI��NA GRAĐA

KATEGORIJA ŽIVOTINJE
KATEGORIJA VODE
KATEGORIJA TRANSPORT
KATEGORIJA TLO
KATEGORIJA PRIRODNI PROIZVODI
KATEGORIJA PRIRODA
KATEGORIJA PRAVO I EKONOMIJA
KATEGORIJA OTPAD
KATEGORIJA ODRŽIVI RAZVOJ
KATEGORIJA KRAJOBRAZI
KATEGORIJA KLIMA
KATEGORIJA GRADNJA
KATEGORIJA GMO
KATEGORIJA ENERGETIKA
KATEGORIJA EKO POLJOPRIVREDA
KATEGORIJA EKOLOGIJA OPĆENITO
KATEGORIJA EKOLOGIJA I OSTALE ZNANOSTI
KATEGORIJA DJEČJA POLICA
KATEGORIJA CRVENE KNJIGE
KATEGORIJA BILJKE