JEKA! – Jačanje eko-aktivizma za hitnu klimatsku akciju

 

Nositelj projekta: Zelena akcija (Zagreb)

Partneri iz Hrvatske:

Brodsko ekološko društvo – BED (Slavonski Brod) http://www.bed.hr/

Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko Zadar“ (Zadar) https://ekozadar.hr/

Udruga za zaštitu okoliša i prirode – Pan (Karlovac) http://eko-pan.hr/

Partner iz Norveške: Natur og Ungdom

Razdoblje provedbe projekta: 1.12.2020. – 30.11.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 166.500,00 € od čega je 149.850,00 € osigurano kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova

Kontakt osoba za više informacija: Željka leljak Gracin, koordinatorica projekta zeljka@zelena-akcija.hr, 014813096

Sažetak projekta:

Projekt „JEKA! – Jačanje eko-aktivizma za hitnu klimatsku akciju“ usmjeren je na globalni i lokalni problem produbljivanja klimatske krize te nedovoljnog kapaciteta građanskih inicijativa i građa u Hrvatskoj i regiji da svojim djelovanjem utječu na klimatske politike. Postoji znanstveni i međunarodni politički konsenzus o hitnosti korjenitih promjena u svim sektorima, želimo li izbjeći katastrofalne posljedice klimatskih promjena u sljedećim desetljećima. Hrvatska, koja dosadašnjim strategijama i planiranim projektima nije pokazala razumijevanje dubine ovog problema, uskoro će unutar Zelenog europskog plana donositi za budućnost ključne klimatske propise. Zbog toga je glavni cilj projekta izgraditi dinamični i umreženi klimatski pokret, koji će inovativnim metodama javno zagovarati hitni odgovor na klimatsku krizu. Pokret će se sastojati od OCD-i, neformalnih aktivističkih grupa i građana svih dobnih skupina, posebice mladih, kao i pravnika zainteresiranih za pravne aspekte zagovaranja, koji su ujedno i ciljne skupine ovog projekta.

Ciljevi i aktivnosti projekta:

  • Izgraditi dinamičan i umrežen klimatski pokret u RH i regiji te treninzima, laboratorijima, edukativnim materijalima i klimatskim kampom osnažiti lokalne inicijative i OCD-a za inovativno javno zagovaranje,

  • Izgraditi i povećati kapacitete aktivističkih grupa, pravnika te neformalnih inicijativa i OCD-a u Hrvatskoj i regiji kroz edukacije i treninge za aktivno zagovaranje rješenja klimatskih promjena

  • Iskoristiti znanje stečeno navedenim edukacijama i umrežavanjem za provedbu nacionalne i lokalnih klimatskih kampanja i korištenje novih aktivističkih metoda u svrhu odgovora na ključne klimatske politike

  • Osnažiti Aktivističku grupu Zelene akcije putem javnih događaja, radionica i sastanaka  za privlačenje novih aktivista/ica te efikasnije komuniciranje teme klimatskih promjena u svrhu osvješćivanja šire javnosti.

Očekivane promjene nakon provedbe projekta:

  • aktivno sudjelovanje nositelja i partnera projekta pri kreiranju ambicioznih klimatskih politika

  • proširenje baze znanja aktivističkih praksi u zagovaranju klimatskih politika

  • povećani kapaciteti lokalnih aktivističkih grupa, organizacija civilnog društva i neformalnih inicijativa te poboljšana međusobna umreženost

  • ojačana razmjena znanja i izgradnja nacionalnih mreža između sudionika u RH i partnerske organizacije iz Norveške te aktivista iz regije Zapadnog Balkana

  • uspostavljanje sustava praćenja relevantnih klimatskih politika i energetskih projekata u RH od strane projektnih partnera te njihovog uključivanja u donošenje klimatskih politika na nacionalnoj razini

  • stvaranje prostora za međugeneracijsku i interkulturalnu razmjenu znanja te zajedničko djelovanje svih dobnih skupina za zaštitu klime i okoliša u Zadru, Karlovcu i Slavonskom Brodu

Uključi se u zaštitu prirode i okoliša
Prijavite zagađenje okoliša!
Podržite Eko-Pan donacijom