O projektu

 
Uključi se u zaštitu prirode i okoliša
Prijavite zagađenje okoliša!
Podržite Eko-Pan donacijom

Projekt Moj samoodrživi dom u doba korona krize (Moj samooskrben dom v času korona krize) provodimo kao partner Zavodu za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks so.p., Beltinci iz Slovenije. Projekt je financiran kroz: Erasmus + program (KA210-ADU – Manjša partnerstva na področju izobraževanja odraslih) sa 60000 Eura. Traje od 1.11.2021. do 1.11.2022.

Ciljevi koje želimo postići provedbom projekta:

 • pripremiti sadržaje obrazovnih aktivnosti za nezaposlene osobe
 • provesti inovativne besplatne obrazovne sadržaje
 • uključiti i osposobiti 300 nezaposlenih osoba
 • izraditi digitalnu i tiskanu brošuru projekta na hrvatskom i slovenskom jeziku

U tu svrhu provodit ćemo sljedeće aktivnosti:

 • priprema sadržaja, metoda i akcijskog plana za obrazovne aktivnosti za nezaposlene osobe
 • provođenje obrazovnih aktivnosti za nezaposlene
 • izrada digitalne brošure projekta
 • izrada projektne brošure u tiskanom obliku – promicanje rezultata projekta
 • upravljanje projektom i osiguranje kvalitete

Očekivani rezultati našeg projekta:

 • pripremljeni sadržaji obrazovnih aktivnosti za ciljnu skupinu s razvijenim praktičnim i teorijskim okvirima i metodama rada
 • Provedene inovativne radionice s praktičnim i teorijskim okvirom na temu samoodrživog doma za nezaposlene osobe
 • Osposobljeno 300 nezaposlenih osoba koje će steći nova znanja, vještine i kompetencije
 • Izrađena projektna brošura u digitalnom i tiskanom obliku