Članstvo

 

ČLANSTVO

Članom Eko Pana može postati svaka poslovno sposobna fizička i pravna osoba u skladu sa Zakonom o Udrugama i Statutom Eko Pana, ako prihvaća zadatke i ciljeve Udruge. Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću mogu biti članovi Udruge, ali bez prava odlučivanja u tijelima Udruge, odnosno bez prava da budu izabrane u neko od tijela Udruge. Godišnja članarina iznosi 50,00 kuna.

  • članstvo u udruzi može biti aktivno, podupiruće i počasno
  • udruga vodi popis članovu
  • popis članova Udruga revidira jednom godišnje na kraju godine te na skupštini(redovnoj,izvanrednoj ili izbornoj) utvrđuje trenutni status svojih članova
  • Članstvo u dugim udrugama je moguće ukoliko nije protivno načelima rada Eko Pan. Odluku o tome donosi Skupštinu.

Aktivno članstvo i članstvo u Udruzi prestaje:

  • dobrovoljnim istupanjem
  • neplačanjem članarine za tekuću godinu
  • isklučenjem
  • prestankom rada Udruge
  • smrću člana

 

Uključi se u zaštitu prirode i okoliša
Prijavite zagađenje okoliša!
Podržite Eko-Pan donacijom