Poduzmi zeleniji otisak

 

 

Projekt je sa 85% iznosa (825435,00 kn) sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

PROGRAM: Učinkoviti ljudski potencijali
POZIV: Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I
NAZIV PROJEKTA: Poduzmi zeleniji otisak

BROJ UGOVORA: UP.02.3.1. 03.0068
NOSITELJ PROJEKTA: Pan, udruga za zaštitu okoliša i prirode
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. listopad 2020.- 1.travanj 2023.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 971.100,00 HRK

 

U listopadu 2020. smo započeli s provedbom projekta Poduzmi zeleniji otisak.

Provedbom projekta Eko Pan razvija znanja i vještine za provedbu usluga u domeni društvenog poduzetništva kroz sljedeće usluge:

  • rođendanske eko igraonice
  • izleti namijenjeni upoznavanju sa živim svijetom i stjecanju vještina za snalaženje u prirodi
  • edukacija za građane iz područja primjene permakulture i smanjenja otpada u svakodnevnom životu

Udruga Eko Pan od osnutka 2002. godine kontinuirano se bavi informiranjem i edukacijom iz područja zaštite okoliša i prirode a od preseljenja u prostor u centru Karlovca, građani mogu koristiti usluge Eko knjižnice igračaka, Bibliopana (zelena knjižnica) i UZMI/OSTAVI policu.

U prostoru se održavaju sekcija šivanja i prepravljanja odjeće, radionice, predavanja i buvljaci. Kroz daljnji razvoj navedenih usluga i samoodrživosti udruge, projektom Poduzmi zeleniji otisak doprinijeti će se boljoj javnoj percepciji društvenog poduzetništva i potaknuti održive vrijednosti i odnose u lokalnoj zajednici.
Projekt doprinosi ne samo ekološkoj dimenziji (kroz razvoj aktivnosti za jačanje svijesti i stjecanja informacija o zaštiti okoliša i prirode) već i socijalnoj komponenti: u okviru projekta planira se zaposliti 4 duže/dugotrajno nezaposlene osobe s područja Karlovačke županije, posebice žene, s obzirom da su one u nepovoljnijem položaju na tržištu rada.

Izravnim korisnicima projektnih aktivnosti biti će omogućena edukacija iz upravljanja društvenim poduzećem, osnova računovodstva i knjigovodstva, edukacija o provedbi turističkih i usluga čuvanja i brige o djeci.

Tijekom 30 mjeseci trajanja provedbe projekta Eko Pan će poticati pozitivne društvene promjene kroz usluge koje se temelje na edukaciji, solidarnosti te boljem razumijevanju odnosa povezanosti i odgovornosti za okoliš i prirodu.

Informacije o svim aktivnostima i uslugama biti će dostupne na web stranici i društvenim mrežama udruge, promotivnim materijalima projekta kao i u izlozima prostora Pan i Šumek.

Hvala na podršci!

Uključi se u zaštitu prirode i okoliša
Prijavite zagađenje okoliša!
Podržite Eko-Pan donacijom