Očuvanje i zaštita bioraznolikosti

 
Uključi se u zaštitu prirode i okoliša
Prijavite zagađenje okoliša!
Podržite Eko-Pan donacijom

Trenutačno stanje: Republika Hrvatska je s aspekta biološke raznolikosti jedna od najbogatijih zemalja Europe zahvaljujući svojem specifičnom geografskom položaju na razmeđi nekoliko biogeografskih regija te karakterističnim ekološkim, klimatskim i geomorfološkim uvjetima. Velika raznolikost kopnenih, morskih i podzemnih staništa rezultirala je bogatstvom vrsta i podvrsta sa znatnim brojem endema. Broj poznatih vrsta u Hrvatskoj iznosi oko 38.000 dok je pretpostavljeni broj vrsta znatno veći – od 50.000 do više od 100.000. To je izuzetno visok broj za zemlju relativno male površine. U Hrvatskoj se nalazi značajan dio populacija mnogih vrsta ugroženih na europskom nivou. Najznačajniji dionik u Karlovačkoj županiji je je Natura Viva, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima koja vodi brigu o 15 prirodnih vrijednosti zaštićenih u različitim kategorijama zaštite. Nedavno osnovana Javna ustanova Aquatika svoj rad posvetiti će promociji i očuvanju biološke raznolikosti kopnenih voda. Prijetnju predstavljaju zastarjeli prostorni planovi, koji ugrožavaju vodni ekosustav, kao i porast invazivnih vrsta u rijekama. Pred nama je zajednička odgovornost očuvanja iznimno vrijednih vodnih resursa. Eko Pan je, u suradnji s brojnim dionicima izradio dokument “Lokalna agenda za karlovačke rijeke”, koji je jednoglasno prihvaćen i od Gradskog vijeća Grada Karlovca te predstavlja akcijski plan za održivo upravljanje karlovačkim rijekama.

Ciljevi programa:

  • Podizanje svijesti o važnosti očuvanja biološke raznolikosti
  • Edukacija o zaštićenim vrstama koje žive u našoj županiji kao i na poticanje na bolje očuvanje ugroženih biljnih i životinjskih vrsta
  • Informirati i educirati o opasnostima širenja invazivnih vrsta
  • Poticati očuvanje prirodnih tokova rijeka
  • Razvijati svijest o potrebi očuvanja i održivog upravljanja rijekama i ostalim kopnenim vodama Karlovačke županije, razvijati programe čišćenja i zaštite kopnenih voda kao i nadzirati rad ustanova koje se bave upravljanjem rijekama
  • Povećati kapacitete udruge
  • Umrežavanje i razvijanje partnerstava
  • Stvaranje baze volontera

Projekti koje provodimo: Rode u KA županiji