Početna » Novosti » 1263 prijave na Zelenim telefonima Hrvatske, 82 na Eko Panovom!

 

1263 prijave na Zelenim telefonima Hrvatske, 82 na Eko Panovom!

 

 

HEAD cro

072 123 456 je broj Zelenog telefona, servisa na koji građani diljem Hrvatske mogu prijavljivati razne okolišne probleme, tražiti informacije, te davati svoje prijedloge, a dežurni na telefonu, aktivisti iz organizacija civilnog društva, prenose informaciju nadležnim institucijama.

U razdoblju od 1.1.2016. do 30.6.2016. građani su Zelene telefone Hrvatske kontaktirali 1263 puta.

Kao i prijašnjih godina i ovoga puta po broju zaprimljenih prijava najviše se ističu kategorije otpad i zelenilo.

Unutar kategorije otpad u prvoj polovci godine zaprimljeno je 457 prijava što čini više od 36% od ukupnog broja prijava. Građane najvećim dijelom brine neprimjereno odlaganje i zbrinjavanje otpada odnosno ilegalna odlagališta otpada. Pozitivna promjena u zaprimljenim prijavama je povećan broj upita o mogućnostima odvojenog odlaganja pojedinih vrsta otpada.

U kategoriji zelenilo na razini Mreže Zelenih telefona zaprimljeno je 177 (14,01%) prijava građana. Osim čestih prijava građana iz urbanih sredina koje se odnose na održavanje javnih zelenih površina povećan je broj prijava parcela na kojima raste ambrozija.

Grafikon 1; zaprimljene prijave u prvoj polovici 2016. godine na razini Mreže Zelenih telefona:

mzt-graf

Na Zelenom telefonu Eko Pana, koji pokriva područje Karlovačke i Ličko-senjske županije, u spomenutom razdoblju zaprimljene su 82 prijave.

Gotovo polovica od ukupnog broja prijava zaprimljena je u kategorijama otpad i vode.

Tako je u kategoriji otpad zaprimljeno 25 prijava (30.86%), od čega 14 prijava divljih odlagališta otpada, dok su u ostalim slučajevima građani tražili informacije o pravilnom zbrinjavanju otpada.

Slijedi kategorija vode sa 15 prijava (18.52%) gdje su se pozivi najčešće odnosili na nepropisno ispuštanje otpadnih i fekalnih voda u okoliš (vrlo često izravno u rijeke), te izgradnju malih hidroelektrana na rijekama.

Grafikon 2; zaprimljene prijave u prvoj polovici 2016. godine na Zelenom telefonu Eko Pana:

pan-graf

Iako je jedan od ciljeva Zelenih telefona potaknuti građane na aktivno sudjelovanje i samostalno rješavanje okolišnih problema činjenica je da su najveći dio prijava građana aktivisti Zelenih telefona prenosili nadležnim institucijama i rješavali samostalno. Iznimne su situacije u kojima građani traže savjete, odnosno upute kako da sami riješe određeni problem. Vjerojatno je jedan od razloga strah od javnog istupanja na što upućuje podatak da čak 67 % građana prijavitelja na razini Mreže Zelenih telefona želi ostati anonimno.

Ta je brojka znatno niža na području koje pokriva Eko Panov Zeleni telefon; naime, tek 35 % građana zatražilo je da ostanu anonimni, no to ipak ne znači da je preostalih 65% samostalno rješavalo probleme.

Iako raste broj građana koji nam se obraćaju tek nakon što sami nisu uspjeli u rješavanju problema (nadajući se kako će Eko Pan imati više uspjeha sa nadležnim službama) još uvijek su u većini građani koji nisu spremni samostalno rješavati probleme.

«Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Pan-a, udruge za zaštitu okoliša i prirode i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.»

Oznake: ,

Komentari su zatvoreni

Nije moguće komentirati ovaj post.

IZDVOJENE NOVOSTI »

Započela provedba novog projekta – Free Korana River

Započela provedba novog projekta – Free Korana River

U sklopu projekta ćemo mapirati i kategorizirati sve barijere u slivu rijeke Korane, s općim ciljem postavljanja temelja za buduće uklanjanje što većeg broja...

 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kraj projekta JEDRO

Projekt “JEDRO – Javne politike za održivi društveni razvoj: voda, energetika, otpad” završava se 29.10.2023. Pune tri godine istraživačko-zagovarački...

 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ministarstvo mora surađivati s civilnim društvom da bi energetske zajednice zaživjele!

Energetske su zajednice važne jer predstavljaju potencijal za demokratizaciju energetskog sektora kroz okupljanje većeg broja građanki i građana koji sami proizvode...