Početna » Lokalna partnerstva » Konferencija “Dijalogom do transparentnog upravljanja prirodnim resursima”

 

Konferencija “Dijalogom do transparentnog upravljanja prirodnim resursima”

 

U okviru projekta Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje prirodnim resursima, u Opatiji je od 4. do 6. listopada 2017. održana konferencija “Dijalogom do transparentnog upravljanja prirodnim resursima“. Konferenciju je otvorio dr.sc. Emil Priskić, zamjenik gradonačelnika Opatije.

Konferenciju je organizirala udruga Eko Pan, u suradnji s projektnim partnerima, udrugama Žmergo i Zelena akcija. Domaćin konferencije bio je Grand hotel Adriatic, a okupilo se više od 50 predstavnika civilnog, javnog i privatnog sektora, s ciljem osnaživanja dijaloga i suradnje između tijela javne vlasti na državnoj i lokalnoj razini i civilnog sektora, u provedbi okolišnih politika.
Iskustvo je pokazalo da izostanak međusektorske suradnje često u praksi dovodi do nerazumijevanja i konfliktnih situacija između različitih dionika u društvu. Međusobnim povezivanjem i suradnjom stvaraju se preduvjeti za transparentno upravljanje prirodnim resursima i javnim dobrima. Naglasak konferencije bio je na razmjeni iskustva u implementaciji postjećih zakona i propisa iz područja zaštite okoliša i prirode preuzetih iz zajedničke EU pravne stečevine, s fokusom na sudjelovanje javnosti i primjere iz prakse.  Program konferencije bio je sadržajan te se nastojalo obuhvatiti prezentaciju zakonodavnog okvira iz područja sudjelovanja javnosti kao i utvrditi postojeće probleme u provedbi; analizama primjera iz prakse poticalo se na raspravu i predlaganje mogućih rješenja, a predavači iz Rumunjske, Bugarske i Mađarske, pokazali su pozitivne primjere uključivanja javnosti, poput bugarskog primjera u kojem su civilni sektor i građani izradili strategiju upravljanja i razvoja obale Crnog mora; ali i negativne posljedice isključivanja javnosti u procesu donošenja odluka. Osobito potresan primjer bio je širenje rudnika lignita u Rumunjskoj.
Iznimna prilika na ovoj konferenciji bile su i prezentacije koje su održale Povjerenica za informiranje te zamjenica Pučke pravobraniteljice, koje su prenijele vlastita iskustva iz područja rješavanja okolišnih problema.

Također, tijekom konferencije smo imali priliku čuti kako se izrađuje strategija prilagodbe klimatskim promjenama u području turizma, vidjeli smo pozitivne primjere lokalnih suradnji koje potiče udruga DOOR te kako su je Grad Kastav podržao udrugu Belica u vrijednom projektu revitalizacije vinogradarstva i vinarstva Kastavštine.  Kako smo tijekom projekta pokušavali skrenuti pažnju na značaj dobre suradnje i razvijanje partnerstava na svim razinama, pozvali smo i tvrtku HEINEKEN Hrvatska da održi predstavljanje održivog upravljanja tvrtkom kao i oblike suradnje koje razvija s lokalnom zajednicom i udrugom Eko Pan.
Zaključno, konferencija je potaknula niz vrlo dinamičnih rasprava, sudionicima omogućila priliku za bolje povezivanje i ostvarivanje suradnji, naglasila značaj korištenja dostupnih pravnih alata te prepoznala probleme na koje nailaze donositelji i provoditelji odluka na lokalnoj razini kao i predstavnici civilnog sektora u nastojanjima pravoremenog uključivanja javnosti s ciljem dobrog upravljanja prirodnim resursima.

Konferencija je jedna od završnih aktivnosti u okviru projekta Lokalna partnerstva. Krajem listopada biti će objavljena brošura Pravni alati u rješavanju okolišnih problema“. Po završetku projekta sve tri udruge nastaviti će se poticati dijalog i suradnji s javnim i privatnim sektorom kao i poticati praksu uključivanja javnosti u upravljanje prirodnim resursima i javnim dobrima.

Projekt Lokalna partnerstva za transprarentno upravljanje prirodnim resursima financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

 

Fotogalerija: OVDJE

Prezentacije:

Davorin Marković: Što znači upravljanje prirodnim resursima
Gabrijela Medunić Orlić: Primjena Arhuške konvencije u Hrvatskoj- informiranje i sudjelovanje
Dušica Radojčić: Analiza usklađenosti hrvatskih propisa koji reguliraju procjenu utjecaja na okoliš i stratešku procjenu utjecaja na okoliš s europskom pravnom stečevinom
Preporuke za poboljšanje informiranja i sudjelovanja javnosti u postupcima procjene utjecaja na okoliš u propisima i praksi
Andrea Gizdić: Primjena Arhuške konvencije u Hrvatskoj – informiranje, sudjelovanje i pristup pravosuđu – primjeri iz prakse
Zvonimira Šverko Grdić: Strategije ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama u turističkom sektoru
Anamarija Musa: Zelene informacije u praksi Povjerenika za informiranje
Lana Ofak: Razotkrivanje mitova u zaštiti okoliša i prirode na primjerima iz prakse Suda Europske unije – Lekcije za Hrvatsku
Lidija Lukina Kezić: Iskustvo Ureda pučke pravobraniteljice u području zaštite okoliša i prirode
Csaba Kiss: Most Common Mistakes and Violations of the Aarhus Convention
Public Participation in Environmental Issues
Plamen Peev: The process of drafting of the Strategy of Sustainable Use of Black Sea Coastal Ecosystems – a good example of public participation driven by the CSOs
Public Participation and Access to Justice in Bulgaria – practical lessons from the legal watch over energy and extracting industry
Maja Božičević Vrhovčak: Sudjelovanje građana u upravljanju prirodnim resursima – iskustva s projekta suDjelujVG
Neven Trenc: Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu – stručni aspekti i mogući načini uključivanja organizacija civilnog društva
Sudjelovanje udruga u izradi Strategije razvoja Grada Opatije
Neva Andonov i Krešimir Vidivić (Grad Kastav i Udruga Belica): Suradnja Grada Kastva i Udruge Belica na projektu vitalizacije vinarstva i vinogradarstva Kastavštine
Zlata Torbarina (Grad Opatija): Sudjelovanje udruga u izradi Strategije razvoja Grada Opatije
Ljudmila Bratko Gašpić i Zvonimir Supanc (Heinken Hrvatska): HEINEKEN Hrvatska – odgovorna, održiva i zelena kompanija

Program konferencija Opatija

Oznake: , , , , , , , , , , ,

Komentari su zatvoreni

Nije moguće komentirati ovaj post.

IZDVOJENE NOVOSTI »

Započela provedba novog projekta – Free Korana River

Započela provedba novog projekta – Free Korana River

U sklopu projekta ćemo mapirati i kategorizirati sve barijere u slivu rijeke Korane, s općim ciljem postavljanja temelja za buduće uklanjanje što većeg broja...

 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kraj projekta JEDRO

Projekt “JEDRO – Javne politike za održivi društveni razvoj: voda, energetika, otpad” završava se 29.10.2023. Pune tri godine istraživačko-zagovarački...

 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ministarstvo mora surađivati s civilnim društvom da bi energetske zajednice zaživjele!

Energetske su zajednice važne jer predstavljaju potencijal za demokratizaciju energetskog sektora kroz okupljanje većeg broja građanki i građana koji sami proizvode...