Početna » Novosti » Polugodišnji izvještaj o radu Zelenog telefona

 

Polugodišnji izvještaj o radu Zelenog telefona

 

Od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine, u okviru projekta “Partnerstva za okoliš” financiranog od Europske Unije i sufinanciranog od Ureda za udruge Vlade RH, na Zeleni telefon Udruge Eko Pan pristiglo je ukupno 65 prijava građana.
Za razliku od proteklih godina kada smo zaprimali pozive u skoro svim kategorijama (13), u prvih 6. mjeseci 2015. godine građani su prijavljivali pozive u 4 njih uz kategoriju RAZNO. Najveći broj poziva po već višegodišnjem trendu zaprimili smo u kategoriji OTPAD (32 poziva) što iznosi gotovo 50% svih prijava na Zeleni telefon. Problemi s otpadom već godinama izazivaju najveću pozornost građana i uglavnom se njihove prijave odnose na probleme “divljih” deponija kojih još uvijek ima jako puno, a nerijetko se događa i da pojedine prethodno očišćene lokacije ponovno postaju mjesta za ilegalno deponiranje otpada. Osim edukacije, nažalost ostali dijelovi sustava koji uključuju nadzor i sankcioniranje neodgovornih pojedinaca i tvrtki još uvijek je vrlo spor i trom. Izostanak efikasnog sustava prevencije, nazora i sankcioniranja djeluje ohrabrujuće na one koji su spremni na takva nedopuštena ponašanja prema prirodi i okolišu, a samim time i društvu u cjelini. Također građani sve češće traže informacije o mogućem odlaganju pojedinih posebnih kategorija otpada (npr. tekstil, štedne žarulje, boje i lakovi i sl.) što je ipak ohrabrujući pokazatelj da su građani spremni prihvatiti primarnu selekciju kao neizbježni dio sustava zbrinjavanja otpada. Razočaravajuća je činjenica da i u ovom slučaju sustav uspostave primarne selekcije u lokalnim jedinicama uprave i samouprave u velikoj mjeri ne zadovoljava potrebe građana (npr. lako dostupna reciklažna dvorišta, određene kategorije otpada se nema mogućnost za odlaganje i sl.), kao i sustav naplate koji još uvijek ne uvažava i honorira one koji proizvode manje otpada.
Od ostalih kategorija najzastupljenije su RAZNO (12 poziva ili 18,5%), VODE (11 poziva ili 17%) i ZELENILO (6 poziva ili 9,2%) do je jedan poziv zaprimljen u kategoriji PROMET. Kao naizraženiji problem koji su građani prijavljivali u vezi voda je problem ispuštanja otpadnih i fekalnih voda izravno u okoliš i po parcelama susjeda u mjestima bez sustava javne odvodnje. Iako je propisima jasno regulirano da takvim mjestima postoji obaveza izgradnje i sabiranje takvih voda u sabirne jame (septičke) kao i njihovo redovito pražnjenje, sve je veći broj neodovornih pojedinaca koji to ne poštuju. Neki od njih iskorištavaju i kanale za oborinsku odvodnju na koje se ilegalno spajaju i na taj način zapravo izravno onečišćuju okoliš i ugrožavaju zdravlje svojih sumještana. Iako Eko Pan u navedenim slučajevima inzistira od nadležnih redovito kontroliranje takvih pojedinaca vrlo često djelovanje službi je izuzetno sporo i neučinkovito. Kao poseban problem u rješavanju tih situacija ističemo službu sanitarne inspekcije čiji djelatnici ne postupaju prema ovlastima koje im stoje na raspolaganju, niti vrše nadzor prema zaprimljenim prijavama. Zbog takve situacije Eko Pan je u ovom razdoblju zaprimljene prijave proslijedio izravno Ministarstvu zdravlja (sektor za sanitarnu inspekciju) te tražio njihovo žurno postupanje u skladu s propisima koji reguliraju područje njihovog rada. Poseban je i problem komunalnog redarstva grada Karlovca koje jednostavno nije dovoljno ljudski kapacitirano za vršenje efikasnog nazora na provedbom komunalnog reda, osobito ako se uzme u obzir da su ovlasti komunalnih redara znatno proširene posljednjim izmjenama Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Daljnjom analizom zaprimljenih poziva primjećeno je da su se na Zeleni telefon podjednako javljali pripadnici oba spola, kao i da je broj zaprimljenih prijava podjednak u odnosu na mjesto prijave problema (urbano ili ruralno). Broj anonimnih poziva tijekom godina sve je manji, a prijavitelji se češće i sami uključuju u rješavanje problema.

«Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Pan-a, udruge za zaštitu okoliša i prirode i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.

HEAD cro

Oznake: , , ,

Komentari su zatvoreni

Nije moguće komentirati ovaj post.

IZDVOJENE NOVOSTI »

Započela provedba novog projekta – Free Korana River

Započela provedba novog projekta – Free Korana River

U sklopu projekta ćemo mapirati i kategorizirati sve barijere u slivu rijeke Korane, s općim ciljem postavljanja temelja za buduće uklanjanje što većeg broja...

 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kraj projekta JEDRO

Projekt “JEDRO – Javne politike za održivi društveni razvoj: voda, energetika, otpad” završava se 29.10.2023. Pune tri godine istraživačko-zagovarački...

 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ministarstvo mora surađivati s civilnim društvom da bi energetske zajednice zaživjele!

Energetske su zajednice važne jer predstavljaju potencijal za demokratizaciju energetskog sektora kroz okupljanje većeg broja građanki i građana koji sami proizvode...