Početna » Novosti » Poziv na okrugli stol – Uloga civilnog društva u kriznim situacijama

 

Poziv na okrugli stol – Uloga civilnog društva u kriznim situacijama

 

Drage sugrađanke i sugrađani.

pozivamo Vas na okrugli stol pod nazivom Uloga civilnog društva u kriznim situacijama kojim udruge KA-MATRIX, Eko PAN i Avadhuta nastavljaju s provedbom projekta Suradnjom i praksom do održive zajednice. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Okrugli stol će se održati u srijedu, 25. siječnja u 18:00 sati u Knjižnici za mlade, Banjavčićeva ulica 8 u Karlovcu.

Sudionici okruglog stola su mr.sc Tatjana Čumpek, koordinatorica djelovanja civilne zaštite (Služba civilne zaštite Karlovac), Hrvoje Jurković (Ranger – čuvari prirode Karlovac) i Denis Mikšić (KA-MATRIX, voditelj projekta). Okrugli stol će moderirati Denis Frančišković.

Cilj okruglog stola je uključivanje javnosti i pokretanje rasprave o kapacitetima organizacija civilnog društva i njihovoj ulozi u kriznim situacijama te iskustvima i naučenim lekcijama iz pandemije i potresa.

Svjedočili smo gotovo istovremenom i masovnom uključivanju udruga, inicijativa, kolektiva i pojedinaca i njihovom doprinosu normalizaciji života i umanjivanju posljedica potresa i pandemije. Ovo iskustvo dobar je temelj za buduća djelovanja civilne zaštite na lokalnim razinama, te bi svaki grad i županija trebao imati uvid u kapacitete i oblike pomoći koje mogu pružiti organizacije civilnog društva.

Uvodno će mr. sc. Tatjana Čumpek upoznati prisutne s važećom regulativom s područja civilne zaštite, odnosno zakonskim obvezama općina, gradova i županija. Za usporedbu prikazati ćemo organizaciju civilne zaštite u „zapadnim“ članicama EU kako bismo dobili jasnu sliku o modelima reagiranja u velikim nesrećama.
Predstavnik Rangera Hrvoje Jurković dati će pregled dosadašnjih aktivnosti Rangera Karlovac i prikazati intervencije na karlovačkom području što je samo dio provedenih akcija Rangera na području RH.
Denis Mikšić upoznat će prisutne s provedbom projekta i preporukama okupljenih udruga za uključivanje prilikom budućih kriza. Ove preporuke dostavljene su jedinicama lokalne samouprave i Karlovačkoj županiji početkom 2022. godine.

Radionica je dio kampanje #srcezajednice kojom ukazujemo na važnost uloge civilnog društva u zajednici, a organizira se u okviru projekta Suradnjom i praksom do održive zajednice koji provode udruge KA-MATRIX, EKO PAN-om i Avadhutom.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Facebook event —> https://www.facebook.com/events/516747797220277

_____________________________________________________________________________________________
Provedbom projekta Suradnjom i praksom do održive zajednice informiraju se i povezuju lokalne organizacija civilnog društva na području Karlovca, Karlovačke, Zagrebačke i Sisačko – moslavačke županije u cilju pravovremenog i učinkovitog odgovora na potrebe zajednice u kriznim situacijama. Program se provodi kroz niz radionica, javnih akcija i kampanja u smislu prijenosa znanja i prethodnih iskustava. Zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti na e-mail info@ka-matrix.hr ili na broj telefon: 095 444 6880.

Projekt „Suradnjom i praksom do održive zajednice“ UP.04.2.1.11.0583 sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 474.563,71,00 kuna. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 71.184,56 i iz Europskog socijalnog fonda (85%) 403.379,15 kuna. Projekt provodi KA-MATRIX – udruga za društveni razvoj u partnerstvu s Avadhuta – udrugom za promicanje multikulturalnosti i zdravih stilova života i PAN – udrugom za zaštitu okoliša i prirode.
Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj objave za medije isključiva je odgovornost udruge KA-MATRIX.
Sadržaj objave za medije isključiva je odgovornost udruge KA-MATRIX i ne odražava nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Za više informacija o EU fondovima posjetite: www.strukturnifondovi.hr | www.esf.hr

Oznake: , , , ,

Komentari su zatvoreni

Nije moguće komentirati ovaj post.

IZDVOJENE NOVOSTI »

Započela provedba novog projekta – Free Korana River

Započela provedba novog projekta – Free Korana River

U sklopu projekta ćemo mapirati i kategorizirati sve barijere u slivu rijeke Korane, s općim ciljem postavljanja temelja za buduće uklanjanje što većeg broja...

 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kraj projekta JEDRO

Projekt “JEDRO – Javne politike za održivi društveni razvoj: voda, energetika, otpad” završava se 29.10.2023. Pune tri godine istraživačko-zagovarački...

 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ministarstvo mora surađivati s civilnim društvom da bi energetske zajednice zaživjele!

Energetske su zajednice važne jer predstavljaju potencijal za demokratizaciju energetskog sektora kroz okupljanje većeg broja građanki i građana koji sami proizvode...