Početna » Novosti » Seminar “Značaj sudjelovanja javnosti u transparentnom upravljanju prirodnim resursima”

 

Seminar “Značaj sudjelovanja javnosti u transparentnom upravljanju prirodnim resursima”

 

U okbanner_lptups_logoHRviru projekta Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje prirodnim resursima, organiziramo seminar „ZNAČAJ SUDJELOVANJA JAVNOSTI U TRANSPARENTNOM UPRAVLJANJU PRIRODNIM RESURSIMA“, koji će se održati  27. i 28. listopada 2016. godine u Hotelu KoranaSrakovčić, Perivoj Josipa Vrbanića 8, Karlovac.

Projektom koordinira udruga Eko Pan u partnerstvu s udrugama Žmergo i Zelena akcija i u suradnji s Gradom Karlovcem, Karlovačkom županijom, Gradom Opatijom, Gradom Kastvom, Općinom Matulji, Općinom Lovran, Gradom Samoborom, Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Pravnim fakultetom u Rijeci. Projekt se provodi u tri županije: Karlovačkoj, Primorsko-goranskoj i Zagrebačkoj.

Projekt financira EU u sklopu IPA – Transition Assistance and Institution Building Component for 2012 i sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Svrha seminara je informirati i unaprijediti znanje predstavnika javnog i civilnog sektora u ciljanim područjima za praćenje i zagovaranje otvorenog upravljanja javnim i prirodnim dobrima, kao i poboljšati suradnju između civilnog i javnog sektora u potrebi uključivanja javnosti u procese odlučivanja.

U fokusu seminara biti će različiti postupci u zaštiti okoliša i prirode, preneseni iz EU legislative, osobito oni koji uključuju sudjelovanje javnosti. U fokusu će biti i strateška procjena utjecaja na okoliš na lokalnoj razini, a vezano za prostorno planiranje, postupci davanja koncesija, postupci procjene utjecaja na okoliš.

Seminar će se također baviti relativno novom temom u Hrvatskoj: Direktiva o odgovornosti za okoliš/Environmental Liability Directive (ELD) koja je od važnosti ne samo za lokalnu vlast i civilni sektor, već i za tijela državne vlasti čiji su kapaciteti nedostatni za provedbu ove direktive.

Program seminara nalazi se ovdje: seminar-znacaj-sudjelovanja-javnosti-u-transparentnom-upravljanju-prirodnim-resursima-agenda

 

Oznake: , , , , , ,

Komentari su zatvoreni

Nije moguće komentirati ovaj post.

IZDVOJENE NOVOSTI »

Započela provedba novog projekta – Free Korana River

Započela provedba novog projekta – Free Korana River

U sklopu projekta ćemo mapirati i kategorizirati sve barijere u slivu rijeke Korane, s općim ciljem postavljanja temelja za buduće uklanjanje što većeg broja...

 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kraj projekta JEDRO

Projekt “JEDRO – Javne politike za održivi društveni razvoj: voda, energetika, otpad” završava se 29.10.2023. Pune tri godine istraživačko-zagovarački...

 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ministarstvo mora surađivati s civilnim društvom da bi energetske zajednice zaživjele!

Energetske su zajednice važne jer predstavljaju potencijal za demokratizaciju energetskog sektora kroz okupljanje većeg broja građanki i građana koji sami proizvode...