Početna » Novosti » Što ste nam prijavili na Zeleni telefon u prvom polugodištu 2019.?

 

Što ste nam prijavili na Zeleni telefon u prvom polugodištu 2019.?

 

Na Zeleni telefon udruge Eko Pan u razdoblju od 01.01.-30.06.2019. godine zaprimili smo ukupno 37 poziva građana.

Najviše poziva zaprimljeno je putem besplatnog telefona 072 123 456 – 23 prijave. Putem e-mail obično stižu prijave koje su povezane sa mapom događaja ili slikama. Od ostalih načina zaprimanja imamo i osobni dolazak u prostorije Eko Pana i putem telefona Eko Pana.

 

Prijave po kategorijama

Najviše poziva odnosi se na kategoriju otpad – 13 poziva, od čega dio se odnosi na informacije o mjestu prikupljanja različitih vrsta (tekstil, toneri, salonitne ploče, elektronika, bijela tehnika), a dio na divlje deponije (uglavnom su to šume u državnom vlasništvu) i jedan na nepropisno odlaganje otpada od strane obrta.

Sljedeća najzastupljenija kategorija su vode. Prijave se odnose na sječu drveća uz obalu rijeke i masovno sušenje drveća uz obalu (uništavanje obale rijeke), otpadne vode – ispuštanje sadržaja septičkih jama, kanalizacije i otpada u rijeke, ugrožavanje izvora i upiti o vidljivim negativnim posljedicama rada malih hidroelektrana.

Dvije prijave odnose se na onečišćenje zraka koje u konkretna dva slučaja uzrokuju upotreba pesticida jednog domaćinstva i rad tvornice za preradu ribe.

Jedan poziv odnosi se na ilegalnu eksploataciju šljunka u selu Modruš, općina Josipdol, kojeg je nakon prijave sanirala rudarska inspekcija.

Jedan zanimljiv slučaj nelegalno postavljene bazne stanice u naselju Močile, Vrbovsko. Bazna stanica HT-a izgrađena je na zemljištu u tuđem vlasništvu, za koju nam je Ministarstvo zdravstva odbilo dati na uvid dozvolu koju izdaju za spornu baznu stanicu, a putem zahtjeva za pristup informacijama, pravdajući se kako putem zahtjeva nisu dobili dovoljno podataka da bi po njemu postupili. Kao podatke tražili su Ur broj i klasu dozvole s kojim mi ne raspolažemo, a dostavili smo podatke s kojima raspolažemo i koji bi u objektivnom bili dostatni za postupanje po zahtjevu (naziv mjesta, broj katastarske čestice, naziv vlasnika bazne stanice i lokacijska dozvola). Vlasnik zemljišta odlučio je pokrenuti postupak privatnom tužbom. Iz izvadka koji se vodi u elektroničkoj evidenciji HAKOM-a, a koji se odnosi na dozvolu za postavljanje radijske postaje za spornu baznu stanicu, vidljivo je da dozvola vrijedi do kraja 2006 godine. Dakle, sporna bazna stanica zapravo radi bez dozvole. Dozvola je izdana za GSM (G2 tehnologija,  frekvencijski spektar 0,941-0,953 Ghz). Pretpostavljamo da je u međuvremenu izvršena nadogradnja  na novije tehnologije G3 (1,8 GHz), G4 (2,2-2,4 GHz), možda i na G5 ( 3,6 Ghz).

U kategoriji zelenila, najviše prijava odnosi se na problem potkornjaka, i posljedično na sušenje stabala.

Vrijeme rješavanja i uloga Zelenog telefona

Vrijeme rješavanja vezano je uz ulogu Zelenog telefona. Vrijeme od 1 dana potrebno je za rješavanje poziva u kojima je uloga davanje savjeta i informacija (osim kad se informacija dobiva putem prava na pristup informacijama gdje je potrebno dulje vrijeme zbog sudjelovanja nadležnih institucija).

U svim drugim slučajevima vrijeme rješavanja ovisi o suradnji i komunikaciji sa nadležnim institucijama i samim prijaviteljima.

Uloga Zelenog telefona najviše se odnosi na davanje savjeta i informacija, zatim izravno sudjelovanje i posredovanje.

Pravo na pristup informacijama korišteno je prilikom rješavanja 3 prijave.

Sudjelovanje nadležnih institucija

U slučajevima kad je potrebno sudjelovanje nadležnih institucija, ono što je do sada primjećeno kao najveći nedostatak je nepostojanje povratne informacije u vezi prijave.
Povratna informacija dana je tek na naše traženje i to tako što smo o tome saznali putem medija ili pozivom prema prijavitelju (kad provjeravamo stanje problema u vezi prijave).

Često susrećemo i prebacivanje nadležnosti i oduglovačenje postupka, što je vidljivo po vremenu odaziva gdje 18 prijava još čeka odgovor.

Nakon što prijavu proslijedimo nadležnoj inspekciji, jedini odgovor koji od njih dobijemo jest da su zaprimili prijavu i poslali je u obradu. To je više automatski odgovor.

Status prijava

Od sveukupno 37 prijava u razdoblju od 01.01.2019. do 30.06.2019, 30 prijava je rješeno. Ostale otvorene prijave nastavit će postupak riješavanja.

Oznake: , ,

Komentari su zatvoreni

Nije moguće komentirati ovaj post.

IZDVOJENE NOVOSTI »

Započela provedba novog projekta – Free Korana River

Započela provedba novog projekta – Free Korana River

U sklopu projekta ćemo mapirati i kategorizirati sve barijere u slivu rijeke Korane, s općim ciljem postavljanja temelja za buduće uklanjanje što većeg broja...

 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kraj projekta JEDRO

Projekt “JEDRO – Javne politike za održivi društveni razvoj: voda, energetika, otpad” završava se 29.10.2023. Pune tri godine istraživačko-zagovarački...

 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ministarstvo mora surađivati s civilnim društvom da bi energetske zajednice zaživjele!

Energetske su zajednice važne jer predstavljaju potencijal za demokratizaciju energetskog sektora kroz okupljanje većeg broja građanki i građana koji sami proizvode...