Početna » Lokalna partnerstva » Završetak projekta Lokalna partnerstva za transparentno upravljane prirodnim resursima i predstavljanje brošure

 

Završetak projekta Lokalna partnerstva za transparentno upravljane prirodnim resursima i predstavljanje brošure

 

Udruga Eko Pan u partnerstvu s udrugama Žmergo (Opatija) i Zelena akcija (Zagreb) te u suradnji s brojnim jedinicama lokalne samouprave, Pravnim fakultetom u Rijeci i Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, od studenog 2015. godine provodila je projekt „Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje prirodnim resursima“. Projekt se provodio u tri županije: Karlovačkoj, Primorsko-goranskoj i Zagrebačkoj. Cilj projekta bio je potaknuti na dugotrajna partnerstva i suradnje, primarno na razini civilnog i javnog sektora, kako bi se osigurala učinkovita, sustavna i transparentna zaštita okoliša i prirode.

Tijekom dvije godine trajanja projekta provedeno je niz aktivnosti, a jedna od prvih bilo je istraživanje javnog mnijenja o sudjelovanju javnosti u upravljanju prirodnim resursima. Cilj upitnika bio je dobiti uvid u informiranost i stavove građana o pojmovima: sudjelovanje javnosti/građana, transparentnost, korupcija, privatizacija, koncesije i pravo na pristup informacijama. Istraživanje je pokazalo da većina ispitanika smatra kako ih tijela lokalnih vlasti nedovoljno informiraju o svojem radu. Zanimljivo je kako je većina ispitanika čula za pojmove oblika sudjelovanja javnosti (pravo na pristup informacijama, povjerenik za informiranje, javna rasprava, …) no daleko manji broj ispitanika konkretno je i koristio neke od tih alata. Istraživanje je pokazalo i kako su studenti prava i zaštite okoliša vrlo slabo upoznati s Arhuškom konvencijom kao temeljnim dokumentom kojim se omogućava pravo na informiranje i sudjelovanje javnosti. Svi ovi rezultati značajno su odredili daljnje projektne aktivnosti pa je tako u listopadu 2016. godine u Karlovcu održan dvodnevni seminar o značaju sudjelovanja javnosti u upravljanju prirodnim resursima, koji je okupio više od 60 sudionika. U prvoj polovici ove godine održani su seminar i radionice za studente tijekom kojih smo nastojali podignuti razinu znanja i motivacije studenata u području aktivizma i prava okoliša. Suradnja sa studentima se nastavila pa su tako neki od njih sudjelovali i na konferenciji „Dijalogom do transparentnog upravljanja prirodnim resursima“, koja se ovog listopada održala u Opatiji. U okviru projekta Lokalna partnerstva održane su i radionice o gospodarenju otpadom, u Karlovcu i Opatiji te javne tribine u Zagrebu, Opatiji i Karlovcu, na koje se odazvao veliki broj građana i aktivno se uključio u raspravu. Tribina u Karlovcu bila je posvećena turizmu i karlovačkim rijekama, a s obzirom da je jedan od glavnih zaključaka tribine bio kako nedostaje sustavne umreženosti i suradnje među davateljima turističkih usluga i proizvodima kao i kontrole aktivnosti koje se održavaju na rijekama i uz rijeke, udruga Eko Pan će se u daljnjem periodu posvetiti ovom problemu. U nekoliko navrata, tijekom projekta je naglašena i prepoznata potreba i značaj razvijanja dijaloga na razini različitih sektora te trenutno nastojimo potaknuti lokalne vlasti na osnivanje tijela koje bi uključivali više raznih predstavnika, a posvetilo se zaštiti okoliša i prirode na lokalnoj razini.

Slijedom spomenutog značaja ostvarivanja suradnji na razini svih sektora, ističemo kako je projekt Lokalna partnerstva prepoznat i podržan od strane tvrtke HEINEKEN Hrvatska, koja je sudjelovala na konferenciji u Opatiji te pomogla tisak brošure „Pravni alati u rješavanju problema u okolišu“.

Ova brošura obilježava i završetak provedbe projekta, ujedno i najavljuje nastavak djelovanja svih uključenih udruga u smjeru kontinuiranog poticanja javnosti na aktivno sudjelovanje u procesu donošenja odluka o upravljanju prirodnim resursima. Brošura je u obliku jednostavnog priručnika objavljena u dvije verzije – duža verzija namijenjena je studentima prava, biologije i zaštite okoliša, odnosno svima onima od kojih se očekuje aktivno uključivanje u prepoznavanje i suradničko rješavanje problema u okolišu i prirodi. Skraćena verzija brošure namijenjena je građanima i donosi temeljni uvid u pravne alate i pojmove u području ostvarivanja prava sudjelovanja javnosti.

Ovim putem zahvaljujemo svima koji su se na bilo koji način uključili i pomogli provedbu ovog projekta.

Brošure možete preuzeti na:
Priručnik za studente
Priručnik za građane

Oznake: , , , , , ,

Komentari su zatvoreni

Nije moguće komentirati ovaj post.

IZDVOJENE NOVOSTI »

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Poziv na 3. Laboratorij za aktivističke inovacije

Zelena akcija poziva Vas na Laboratorij za pravo okoliša koji će se održati u Zagrebu, Frankopanska 1, (prostor Zelene akcije) u petak 22. listopada 2021. godine. Posljedni...

 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Poziv na 2. Laboratorij za aktivističke inovacije

Zelena akcija poziva Vas na Laboratorij za kreativni aktivizam (artivism) koji će se održati u Zagrebu, Frankopanska 1 (prostor Zelene akcije) u petak 24. rujna...

 
PRIOPĆENJE ZA MEDIJE: PODRŠKA INICIJATIVI „Zaustavimo teror HE Lešće, spasimo naše ljude i rijeke, spasimo srce Karlovačke županije”

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE: PODRŠKA INICIJATIVI „Zaustavimo teror HE Lešće, spasimo naše ljude i rijeke, spasimo srce Karlovačke županije”

Karlovac, 27. kolovoz 2021. PRIOPĆENJE ZA MEDIJE: PODRŠKA GRAĐANIMA Udruga Eko Pan podržava građansku inicijativu i prosvjedni skup „Zaustavimo teror HE Lešće,...