Home »

 

Links

 

MINISTARSTVA, AGENCIJE I GOSPODARSKI SUBJEKTI

www.azo.hr
Agencija za zaštitu okoliša je nezavisna javna ustanova osnovana odlukom Vlade Republike Hrvatske za prikupljanje, objedinjavanje i obradu podataka o okolišu.

www.mzopug.hr
Službene stranice Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

www.dzzp.hr
Službene stranice Državnog zavoda za zaštitu prirode – je središnje ustanove koja obavlja stručne poslove zaštite prirode u Hrvatskoj

www.fzoeu.hr
Službene stranice Fonda za zaštitu okoliša i energetsu učinkovitost

www.nn.hr
Službene stranice službenog glasila Republike Hrvatske

www.mps.hr
Službene stranice Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva

www.apo.hr
Stranice Agencije za posebni otpad

www.voda.hr
Hrvatske vode

www.hrsume.hr
Hrvatske šume

 

NACIONALNI PARKOVI

www.np-plitvicka-jezera.hr
www.risnjak.hr
www.paklenica.hr
www.np-mljet.hr
www.kornati.hr
www.npkrka.hr
www.np-sjeverni-velebit.hr
www.np-brijuni.hr

 

OSTALO

www.biologija.com.hr
Znanstveni portal specijaliziran za novosti iz područja biologije i srodnih znanosti: biokemije, fiziologije, medicine, psihologije, sociologije, antropologije, prehrambene tehnologije, agronomije, hortikulture, klimatologije i drugih znanosti.

www.ekovet.hr
Informiranje građana o ekologiji, veterinarstvu, dobrobiti i zaštiti životinja.