Osnovni podaci

 

O nama

PAN, UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

Pan, udruga za zaštitu okoliša i prirode (skraćeno Eko Pan) je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje koje je osnovano s ciljem edukacije o ekologiji, zaštite prirode i okoliša, promicanja načela održivog razvoja te organiziranja i sudjelovanja u zaštiti okoliša na području Karlovačke Županije. Svoje početke udruga veže uz djelovanje Ekološke sekcije Pan SKUC-a Braća Radić, koja je osnovana 1998. godine, da bi 22. veljače 2002. godine odlukom članova započela s radom kao samostalna udruga pod nazivom Ekološko društvo Pan – Karlovac.

Organizacija i poslovanje Udruge uređene su STATUTOM.

 

CILJEVI

 • unaprjeđenje stanja okoliša;
 • zaštita okoliša i prirode;
 • promicanje načela održivog razvoja;
 • unaprjeđenje zakonodavnog, institucionalnog, financijskog i strateškog okvira za rad udruga za zaštitu okoliša i prirode;
 • poticanje tijela javne vlasti na transparentno djelovanje i donošenje odluka;
 • promicanje načela održivog razvoja;
 • poticanje opće populacije građana na aktivno sudjelovanje u zaštiti okoliša i prirode;
 • poticanje opće populacije građana na volontiranje u aktivnostima zaštite okoliša i prirode;
 • unapređenje znanja i vještina opće populacije građana na području zaštite okoliša i prirode i održivog razvoja;
 • umrežavanje sa srodnim organizacijama.

DJELATNOSTI

 • Očuvanje prirode (Redni broj II razine – 15.1.)
 • Zaštita okoliša (Redni broj II razine – 15.2.)
 • Održivo gospodarenje otpadom (Redni broj II razine – 15.5.)
 • Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije (Redni broj II razine – 15.3.)
 • Zaštita životinja (Redni broj II razine – 15.4.)
 • Edukacija o ekologiji, zaštiti prirode i okoliša te održivom razvoju putem javnih kampanja, radionica, predavanja, seminara, stručnih savjetovanja, sajmova i tribina te pripravom i tiskanjem brošura, knjiga i ostalih publikacija odnosno izdavanjem nosača zvuka u skladu s posebnim propisima (Redni broj II ili III razine – 2.1., 2.10., 2.14.. 4.2., 9.1.2., 9.1., 9.2., 10.1., 10.2., 10.3. 15.5.)
 • Promoviranje zaštite prirode i okoliša te načela održivog razvoja i podizanje svijesti građana o važnosti zaštite prirode i okoliša putem javnih kampanja, radionica, predavanja, javnih tribina, organizacijom izložbi, kazališnih predstava i performansa, sajmova, prikupljanjem dobrovoljnih priloga kao i tiskanjem publikacija odnosno izdavanjem nosača zvuka u skladu s pozitivnim pravnim propisima (Redni broj II ili III razine – 2.8., 2.14., 4.2., 9.2., 10.1., 10.2., 10.3., 15.5.)
 • Organiziranje i aktivno sudjelovanje u projektima i programima koji imaju cilj zaštitu prirode i okoliša u Republici Hrvatskoj (Redni broj II razine – 15.5.)
 • Poduzimanje zakonom predviđenih mjera putem nadležnih stručnih službi i tijela radi zaštite okoliša i prirode: Organiziranje mirnih prosvjeda i javnih okupljanja, podnošenje peticija, predstavki, pisama i tužbi (Redni broj II razine – 7.11.)
 • Korištenje prava na pristup informacijama ((Redni broj II razine 7.3.)
 • Praćenje javnih politika i javno zagovaranje (Redni broj II razine 2.11., 15.5.)
 • Povezivanje i umrežavanje te suradnja s udrugama sličnog ili istog usmjerenja u Republici Hrvatskoj kao i u svijetu (Redni broj II ili III razine 8.1., 15.5.)
 • Suradnja sa tijelima područne i regionalne vlasti te državnim institucijama (Redni broj II razine – 15.5.)
 • Organiziranje i provođenje istraživanja vezanih za zaštitu prirode i okoliša u Republici Hrvatskoj (Redni broj III razine – 9.2.)
 • Promicanje i poticanje volonterstva te organizacija volonterskih radova (Redni broj II razine – 2.4., 9.1.)
 • Stručno usavršavanje članova (Redni broj III razine – 9.2., 15.5.)
 • Razvoj civilnog društva (Redni broj II razine 2.12.)
 • Razvoj lokalne zajednice (Redni broj II razine 2.13.)

TIJELA UDRUGE

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik
 • Tajnik

Skupština je najviše tijelo Eko Pana a čine je svi članovi i članice Eko Pana u skladu s popisom članova. Skupština obavlja poslove iz svoje nadležnosti temeljem Statuta.

Upravni odbor je tijelo uduge koje odlučuje o svim bitnim pitanjima rada između dvaju Skupština. Upravni odbor ima mandat dvije godine, a članove bira Skupština. Razrješenje se provodi istim postupkom kao i njegov izbor.

Članovi/ce upravnog odbora izabrani na skupštini održanoj 20. prosinca 2022.

 • predsjednik: Mario Protulipac
 • član: Dario Olrom
 • članica: Gordana Zatezalo

Predsjednik Eko Pana predstavlja i zastupa Eko Pan, potpisuje sve dokumente i odluke koje donese Upravni odbor, saziva sjednice Upravnog odbora te odlučuje o pitanjima koja nisu u djelokrugu rada Upravnog odbora. Predsjednica Eko Pana izabran na skupštini održanoj 20. prosinca 2022. je Ivana Francišković Olrom. Tajnik predstavlja i zastupa Eko Pan, potpisuje sve dokumente i odluke koje donese Upravni odbor te saziva sjednice Upravnog odbora u odsutnosti Predsjednika.

Tajnica Eko Pana izabrana na skupštini održanoj 20. prosinca 2022. je Valentina Mesarić.

Predsjednika i tajnika bira Skupština. Mandat predsjednika i tajnika je dvije godine.

 

Uključi se u zaštitu prirode i okoliša
Prijavite zagađenje okoliša!
Podržite Eko-Pan donacijom