Provedeni projekti

 

01/01/2012 – 31/12/2012 – Eko Eho, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

I sami smo svjesni da je bez medija naša prepoznatljivost široj javnosti vrlo mala. Kako su i mediji i udruge sastavni dio civilnog društva s ciljem postizanja općeg dobra, međusobnom suradnjom moguće je postići više. Mediji mogu postati važni saveznici u pojedinim aktivnostima rada udruga.

Jedan od dugogodišnjih programa Eko Pana Zeleni telefon kroz koji svakodnevno zaprimamo prijave o problemima u okolišu na području Karlovačke i Ličko-senjske županije i jačamo njihovu svijest o ulozi u zaštiti okoliša te ih raznim metodama pokušavamo riješiti. Primijećeno je da se nakon redovnih kvartalnih izvještaja o radu i njihovim objavljivanjem u lokalnim i regionalnim medijima, broj poziva i upita na Zeleni telefon drastično poveća. Time se ukazala potreba za češćim komuniciranjem s građanima i njihovom edukacijom i informiranjem.
S jasnim ciljevima Informiranja i educiranja građana o stanju u okolišu na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te poticanja građana na aktivno participiranje u rješavanju problema u zaštiti prirode i okoliša, ali i samostalnog rješavanja poznato nam je da poruka neće biti uspješna ako nije plasirana u odgovarajućim medijima koji dopiru do potencijalnih (ciljnih). Iz tih razloga odabrali smo multimedijski pristup kroz različite metode:

Dugoročni cilj projekta:

Poticanje građana na aktivno participiranje u rješavanju problema u zaštiti prirode i okoliša, ali i samostalno rješavanje.

Kratkoročni cilj projekta:

Informiranje građana o stanju u okolišu na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini i educiranje o mogućnostima rješavanja problema u okolišu.

Radio emisija Zelene Minute – 15 minutna radio emisija na Radio Mrežnici

Kolumna Zeleni kutić – kolumna o zaštiti okoliša Ivane Francišković na  KAportal-u

01/03/2011 – 31/04/2012 – Upravljanje i zaštita Karlovačkih rijeka, Europska komisija – IPA

Eko Pan je bio nositelj projekta, a Grad Karlovac partner. Cilj projekta je bio izrada  Lokalne Agende(Strategije) održivog upravljanja Karlovačkim rijekama. Jedan od preduvjeta za izradu strategije je pokretanje dijaloga između različitih sektora: javnog, civilnog i privatnog. Međusektorska suradnja je vrlo slaba, što je razlog da smo često svjedoci planiranja i proveđenja programa i projekata koji predstavljaju prijetnju jedni drugima. Pitanje o održivom upravljanju vodnim dobrom je posebno osjetljiva, stoga je izuzetno važno okupiti predstavnike različitih sektora kako bi se zajednički definirale prioritetne smjernice za upravljanje našim rijekama. Cilj projekta je izrada dokumenta , na temelju mišljenja i vizije stručnjaka i građana. Održiljiv i provedljiv dokument za upravljanje i očuvanje rijeka na području Grada Karlovca.

01/12/2009 – 31/02/2010 – Jačanje sudjelovanja javnosti u Karlovačkoj županiji – Nezavisni Institut za pitanja zaštite okoliša

Ciljevi i rezultati projekta:

Eko Pan je vodio kampanju javne edukacije o osnovnim odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama i Arhuške konvencije i načelima usvojenim od strane Republike Hrvatske, kao i mogućim sankcijama zbog nepoštovanja odredbi. U ovom tomjesečnom projektu Eko Pan je proveo anketu u 40 institucija i tijela lokalne uprave u Karlovačkoj županiji. Rezultati upitnika potvrdili su nedostatnu praksu u pržanu informacija javnog Na temelju tih rezultata, održan je okrugli stol za predstavnike javnih vlasti,  tijekom kojeg su analizirani rezultati ankete, a svi sudionici educirani su o pravima i obvezama koje proizlaze iz prava na pristup informacijama i Arhuške konvencije.

01/06/2007 – 31/05/2008Širenje Mreže Zelenih telefona  u regiji jugoistočne Europe, Regionalni centar za zaštitu okoliša (REC).
Eko Pan kroz ovaj projekt imao je nekoliko ciljeva:
  • osnaživanje organizacija civilnog društva za zaštitu okoliša i prirode koje razvijaju vještine u lobiranju i zagovaranju, osnaživanje sudjelovanja javnosti, razvijanje uspješnih načina komunikacije s građanima, lokalnom vlasti, inspekcijama, poslovnog sektora i medija
  • prijenos znanja u radu na  Zelenom telefonu po postavljanju dva ureda Zelenog Zelenih telefona u Bosni i Hercegovini i dva u Srbiji
  • poticanje i podrška za  uspostavljanje Mreže Zelenih telefona u svakoj zemlji
  • promicanje GPS-a u regiji.
Zajedno sa partnerima u projektu – Volonterski centar Vojvodine i Pokret Gorana, Srbije i Udruga za zaštitu okoliša Bura Mostar, Bosna i Hercegovina Eko Pan je uspostavio dva servisa Zelenog telefona u Bosni i 2 Zelena telefona u Srbiji, tiskan je Edukativni Priručnik za novi GPS u regiji, provedene dvije radionice za korištene GPS-a,  uključujući studijsko putovanje u Osijek i provedene dvije male ekološke kampanje u Srbiji.
Uključi se u zaštitu prirode i okoliša
Prijavite zagađenje okoliša!
Podržite Eko-Pan donacijom