Pravo okoliša i prirode

 
Uključi se u zaštitu prirode i okoliša
Prijavite zagađenje okoliša!
Podržite Eko-Pan donacijom

Trenutačno stanje: Iako Republika Hrvatska ima prilično uređen zakonodavni okvir u vezi okoliša, provedba je još uvijek problematična, odnosno spora. Hrvatska je i potpisnica Pariškog sporazuma, no njegova provedba je stala na tome. Također, implementacija Arhuške konvencije daleko je od onoga što bi mogla i trebala biti. Šira javnost nije upoznata s preuzetim obvezama te nedovoljno poznaje i ne koristi dostupne pravne alate. Građani nedostatno koriste pravo sudjelovanja javnosti, nemaju povjerenja u sustav, a nerijetko ga se i boje. Sustav nadzora je neadekvatan, nadležna tijela nisu dovoljno svjesna svojih obveza prema javnosti i ne djeluju dovoljno transparentno. Povjerenik za informiranje predstavlja pozitivan, ali, nažalost, neučinkovit pomak, odnosno neiskorišten alat zbog manjkavosti sustava. Konačno, provedbeni propisi neusklađeni su s postojećim zakonima.

Ciljevi:

  • Osigurati sigurnu provedbu hrvatskih okolišnih zakona
  • Promovirati međunarodne konvencije i deklaracije
  • Poticati implementaciju zakona i obveza
  • Nadzirati rad javnih službi i tijela koje se bave pitanjima okoliša
  • Ukazivati na propuste i zagađenja, nepropisna postupanja tijela javne vlasti, ukazivati na probleme u okolišu
  • Pomagati građanima pravnim savjetima u vezi okoliša te osigurati i poticati aktivno sudjelovanje javnosti u odlučivanju o pitanjima zaštite okoliša, upravljanja prirodnim resursima te pravnim (okolišnim i ostalim) postupcima
  • Povećati kapacitete udruge za aktivno sudjelovanje u pravu okoliša
  • Umrežavanje i razvijanje partnerstava
  • Stvaranje baze volontera

Projekti koje provodimo:

ZELENI TELEFON