Programi

 
Uključi se u zaštitu prirode i okoliša
Prijavite zagađenje okoliša!
Podržite Eko-Pan donacijom

Na dvodnevnoj radionici inicijalnog planiranja strategije, u svibnju 2006., definirana je misija i vizija udruge, napravljena je SWOT i PEST analiza te određenje osnovnih smjernica i aktivnosti za institucionalni razvoj produkt čega je bila izrada Strateškog plana koji je izrađen i prihvaćen u lipnju 2006. godine za razdoblje od 2007. do 2012. godine.

Nakon 4 godine rada Eko Pana ukazala se potreba za nadopunom i revizijom pojedinih točaka Strateškog plana. Na temelju te inicijative napravljen je Strateški plan za razdoblje 2011. – 2016. Godine. U tom razdoblju udruga je doživjela niz promjena, od povećanja aktivnosti i projekata, povećane razine vidljivosti u lokalnoj zajednici i regiji te konačno i do povećanog broja zaposlenih.

Kako je izazov održati ovakav pozitivan trend, nastala je potreba za novim strateškim planiranjem i to za razdoblje od naredne tri godine, odnosno od 2017. do 2020. Ovakav strateški plan prati i dinamiku promjena u zakonima i odredbama u području zaštite okoliša i prirode te implementacije istih u smislu usklađivanja s legislativom EU. Programsko djelovanje udruge suženo je na četiri područja koja su odraz stečenih iskustava u proteklom razdoblju kao i fokus budućeg djelovanja udruge. Također, ova četiri područja reflektiraju aktivno djelovanje udruge u odnosu na područja iz prethodnog razdoblja, koja su se pomalo nespretno, osim na tematska područja, odnosila i na metodologiju postizanja ciljeva udruge.

Udruga Eko Pan djeluje kroz četiri (4) programska područja:

1. PRAVO OKOLIŠA I PRIRODE
2. OČUVANJE I ZAŠTITA BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI
3. SAVJESNO UPRAVLJANJE OTPADOM
4. ZELENE VJEŠTINE

 

 

tree