Početna » Novosti » Ministarstvo usvojilo žalbu Eko Pana i poništilo rješenje Karlovačke županije za MHE Barilović

 

Ministarstvo usvojilo žalbu Eko Pana i poništilo rješenje Karlovačke županije za MHE Barilović

 

Eko Pan se tijekom 2012. i 2013. godine aktivno uključio u praćenje postupaka procjene utjecaja na okoliš (PUO) i ekološku mrežu za hidroelektrane Brodarci i Barilović. Kao što je poznato zbog niza nepravilnosti tijekom provođenja postupaka krajem 2013.g. Eko Pan je podnio dvije tužbe protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode u slučau MHE Brodarci i žalbu na rješenje Karlovačke županije o prihvatljivosti na ekološku mrežu u slučaju MHE Barilović. Ovim putem želimo informirati naše sugrađane i zainteresiranu javnost Karlovačke županije da je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 13. veljače 2014.g. donijelo riješenje kojim se poništava rješenje Karlovačke županije od 26. studenog 2013.g. kojim je ocjenjeno da je zahvat MHE Barilović prihvatljiv za ekološku mrežu Republike Hrvatske, te na taj način usvojilo žalbu upućenu od strane Eko Pana. 

Slijedom izdavanja rješenja za planirane male hidroeletrane na rijeci Korani, osjećamo se dužni ukazati na velik nedostatak u ukupnoj proceduri izdavanja, bilo kojeg od rješenja koja se odonose na rijeku Koranu. Iako rijeka Korana prema Uredbi vlade RH od rujna 2013.g. više nije dio Nature 2000, ipak je stanište niz ugroženih i zaštićenih divljih vrsta te je stoga prema projektima koji nedvojbeno imaju utjecaj na staništa tih vrsta, potrebno primjenivati mjere predostrožnosti. Kako je za tri male HE već pokrenut postupak unutar Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša Karlovačke županije, a temeljem Prostornog plana Karlovačke županije, i planirana je izgradnja sedam malih HE na rijeci Korani, smatramo da se za sve te male HE treba provesti Strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO). SPUO je nužna kako bi se procijenio kumulativni utjecaj svih hidroelektrana na rijeku Koranu. Odnosno, prostorni plan Karlovačke županije iz 2008.g. bi trebao proći SPUO te bi se tada procjenio ukupni utjecaj svih planiranih HE, a što do sada nije učinjeno. Kao sljedeću mjeru predostrožnosti smatramo da je izvođaču potrebno uvjetovati ugradnju ribljih staza, što je standardna praksa u EU zemljama i metoda obuhvaćena temeljnim načelima za provođenje Direktive o vodama (2000/60/EC).

Smatramo apsolutno neprihvatljivim pojedinačno sagledavanje mogućih utjecaja planiranih hidroelektrana kao i nerazmatranje njihovog mogućeg kumulativnog utjecaja, što u praksi znači izigravanje smisla i svrhe postupaka procjene utjecaja na okoliš i ekološku mrežu. Takvo provođenje postupaka u suprotnosti je s Direktivom (2001/42/EZ) o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš kao i preuzetim obavezama u okviru nacionalnog zakonodavstva (Zakonom o zaštiti okoliša NN 80/13, Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš NN 64/08).

Također, želimo upoznati javnost sa činjenicom da će Eko Pan pažljivo pratiti daljnje postupke u okviru ovih i svih ostalih planiranih hidroelektrana, te shodno tome obavještavati javnost.

Ovim putem zahvaljujemo se svima na dosadašnjoj pruženoj pravnoj pomoći, posebno Zelenoj akciji/FoE.
CIVIL-DIALOGUE_logo_mikro
Rješenje možete preuzeti ovdje

Oznake: , , ,

Komentari su zatvoreni

Nije moguće komentirati ovaj post.

IZDVOJENE NOVOSTI »

Započela provedba novog projekta – Free Korana River

Započela provedba novog projekta – Free Korana River

U sklopu projekta ćemo mapirati i kategorizirati sve barijere u slivu rijeke Korane, s općim ciljem postavljanja temelja za buduće uklanjanje što većeg broja...

 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kraj projekta JEDRO

Projekt “JEDRO – Javne politike za održivi društveni razvoj: voda, energetika, otpad” završava se 29.10.2023. Pune tri godine istraživačko-zagovarački...

 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ministarstvo mora surađivati s civilnim društvom da bi energetske zajednice zaživjele!

Energetske su zajednice važne jer predstavljaju potencijal za demokratizaciju energetskog sektora kroz okupljanje većeg broja građanki i građana koji sami proizvode...