Početna » Lokalna partnerstva » Održan seminar “Značaj sudjelovanja javnosti u transparentnom upravljanju prirodnim resursima”

 

Održan seminar “Značaj sudjelovanja javnosti u transparentnom upravljanju prirodnim resursima”

 

Prošlog tjedna, u okviru projekta Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje prirodnim resursima, u Karlovcu održan je  seminar pod nazivom „Značaj sudjelovanja javnosti u transparentnom upravljanju prirodnim resursima“. Dvodnevni seminar (27.-28.10. 2016.) održao se u Hotelu Korana Srakovčić te je okupio više od 40 predstavnika javnog i civilnog sektora sa namjerom jačanja suradnje tijela lokalnih (regionalnih) vlasti i organizacija civilnog društva u transparentnom upravljanju prirodnim resursima. Interes za seminar bio je daleko veći i od očekivanja organizatora i organizacijskih okvira projekta, što ide u prilog činjenici da je tema seminara vrlo dobro i pravovremeno odabrana.

14568141_1259526667451919_4282130823350906614_n

U fokusu seminara bili su okolišni postupci i prostorno planiranje na lokalnoj razini sa posebnim osvrtom na povrede i kršenja odredaba Arhuške konvencije, postupci davanja koncesija te upoznavanje s Direktivom o odgovornosti za štetu u okolišu (Environmental Liability Directive-ELD). Predavači na seminaru su bili stručnjaci iz područja prava okoliša, predstavnici organizacija civilnog društva kao i predstavnici raznih državnih i lokalnih tijela javne vlasti koji su o pojedinim temama i problemima govorili kroz praktične primjere i iz vlastitog iskustva u svojem radu.

Prvi dan seminara bio je posvećen temi sudjelovanja javnosti i primjeni Arhuške konvencije kroz razne okolišne postupke. Također, prvog dana seminara govorilo se o sudjelovanju javnosti u prostornom planiranju na lokalnoj razini. Dušica Radojčić iz Zelene Istre, u svojem predavanju, kroz svoje bogato iskustvo predstavila je niz praktičnih primjera u kojima se krši pravo javnosti na informiranje, sudjelovanje i pristup pravosuđu u okolišnim postupcima. dsc_0665-1
Obzirom da se seminar bavio i temom sudjelovanja javnosti na lokalnoj razini, bilo je izuzetno zanimljivo čuti i direktna iskustva. Tako je Marinko Maradin, ispred Karlovačke županije, predstavio sudjelovanje javnosti u postupcima prostornog planiranja na razini županije. Drugi dio prvog dana seminara Csaba Kiss (EMLA, Mađarska) i Catalina Radulescu (Rumunjska), stručnjaci iz područja prava okoliša, govorili su o najčešćim primjerima kršenja Arhuške konvencije kao i problemima sudjelovanja javnosti u prostornom planiranju na lokalnoj razini u svojim zemljama i ostalim članicama EU.

Drugi dan seminara nastavljen je temom sudjelovanja javnosti na lokalnoj razini gdje su sudionici imali priliku kroz predavanje Martine Furdek Hajdin, pročelnice UO za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Karlovca, upoznati s pozitivnim i vrlo uspješnim primjerom uključivanja javnosti u izradu UPU karlovačke Zvijezde kao podloge za izradu budućeg Plana upravljanja. Tanja Pucelj Vidović (Institut za javnu upravu Pravnog fakulteta u Ljubljani) u svojem  predavanju govorila je o povredma Arhuške konvencije i nedostacima u postupku  strateške procjene utjecaja na okoliš u prostornom planiranju na lokalnoj razini na primjeru Slovenije.

Završni dio seminara bio je posvećen manje poznatim temama koncesije i odgovornosti za štetu u okolišu odnosno implementaciji ELD Direktive u Hrvatskoj i zemljama EU. Frane Staničić, s Pravnog fakulteta u Zagrebu, u svojem predavanju govorio je o koncesijama s posebnim osvrtom na vode i pomorsko dobro. Sudionici su imali prilike saznati u glavnim osnovama o postupku davanja koncesija koji može i ima značajnu ulogu u transparentnom upravljanju prirodnim resursima kao i o izmjenama koje se u zakonodavnom okviru planiraju prvenstveno novim zakonom o koncesijama. Posljednji dan seminara bavio se slabo poznatom temom, a to je odgovornost za štetu u okolišu (ELD Direktiva). Već pri planiranju projekta izabrali smo ovu temu obizrom da pred Republikom Hrvatskom tek slijedi implementacija ELD Direktive u nacionalni pravni okvir.

Hrvoje Buljan, kao predstavnik Ministarstva zaštite okoliša i prirode, govorio je o mogućnostima, ali i preprekama u implementaciji ELD Direktive u Hrvatskoj. Catalina Radulescu prezentirala je način na koji je ELD Direktiva implementirana u zakonodavstvo Rumunjske.

Seminar je odabranim sadržajem bio podjednako koristan za sudionike civilnog i javnog sektora kao i dobra prilika za upoznavanje, razmjenu iskustava, predstavljanje pozitivnih i nažalost, češće – negativnih primjera (ne)sudjelovanja javnosti u procesima odlučivanja o upravljanju prirodnim resursima.

Od ostalih aktivnosti koje nas očekuju u nastavku provedbe projekta, izdvajamo seminar i radionicu za studente, osobito za studente prava koje nastojimo motivirati za pravo okoliša, zatim tri javne rasprave o aktualnim okolišnim temama od interesa javnosti, tisak priručnika o pravnim alatima u području sudjelovanja javnosti te završnu konferenciju u Opatiji.

banner_logos_HR

Projekt Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje prirodnim resursima provodi Pan, udruga za zaštitu okoliša i prirode iz Karlovca u partnerstvu s Udrugom Žmergo iz Opatije i Zelenom akcijom/FoE iz Zagreba, te suradnicima: Karlovačkom županijom, gradovima Karlovcem, Opatijom, Samoborom i Kastvom, općinama Matulji i Lovran te Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije i Pravnim fakultetom u Rijeci.

Projekt Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje prirodnim resursima financira EU u sklopu IPA – Transition Assistance and Institution Building Component for 2012 i sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Foto galerija: 

https://www.facebook.com/lokalnapartnerstva/photos/pcb.1264221136982472/1264219456982640/?type=3&theater 

Prezentacije sa seminara možete preuzeti na sljedećim linkovima:

DUŠICA RADOJČIĆ: Mogućnosti sudjelovanja javnosti i pristupa pravosuđu u prostornom planiranju i upravljanju prirodnim resursima i najčešći oblici kršenja Aarhuške konvencije

CSABA KISS: Most common mistakes and violations of the Aarhus Convention
CSABA KISS: Aarhus Convention Compliance Committee Cases that are Related to the Spatial Planning Issue with Focus on Natural Resources

FRANE STANIČIĆ: Pravno uređenje koncesije s posebnim osvrtom na vode i pomorsko dobro

CATALINA RADULESCU: Land use plans and Aarhus Convention
CATALINA RADULESCU:Environmental Liability Directive (ELD) – Turceni Case

MARTINA FURDEK HAJDIN: Sudjelovanje javnosti u donošenju UPU “Zvijezda” grada Karlovca

HRVOJE BULJAN:

MARINKO MARADIN Sudjelovanje Javnosti U postupcima Karlovacke županije

 

Oznake: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Komentari su zatvoreni

Nije moguće komentirati ovaj post.

IZDVOJENE NOVOSTI »

Započela provedba novog projekta – Free Korana River

Započela provedba novog projekta – Free Korana River

U sklopu projekta ćemo mapirati i kategorizirati sve barijere u slivu rijeke Korane, s općim ciljem postavljanja temelja za buduće uklanjanje što većeg broja...

 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kraj projekta JEDRO

Projekt “JEDRO – Javne politike za održivi društveni razvoj: voda, energetika, otpad” završava se 29.10.2023. Pune tri godine istraživačko-zagovarački...

 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ministarstvo mora surađivati s civilnim društvom da bi energetske zajednice zaživjele!

Energetske su zajednice važne jer predstavljaju potencijal za demokratizaciju energetskog sektora kroz okupljanje većeg broja građanki i građana koji sami proizvode...