Početna » Novosti » U 2020. godini građani prijavili 2.497 problema u okolišu diljem Hrvatske

 

U 2020. godini građani prijavili 2.497 problema u okolišu diljem Hrvatske

 

Godišnji izvještaj Mreže Zelenih telefona za 2020. godinu

Zeleni telefon je sustav namijenjen hrvatskim građanima u svrhu informiranja i prijave problema vezanih uz okoliš, prirodu i njihovu zaštitu te koordinacije prema nadležnim tijelima s ciljem njihovog što efikasnijeg rješavanja. Mrežu Zelenih telefona Hrvatske čini devet neprofitnih udruga za zaštitu okoliša i prirode – Eko Pan, Eko-Zadar, Ekološka udruga „Krka“ Knin, Zaštitarsko-ekološka organizacija Nobilis (ZEON), Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, Zelena akcija, Zelena Istra, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek te Udruga Žmergo.

Naši aktivisti i volonteri zajedno s građanima pristupaju rješavanju problema u okolišu, komuniciraju s predstavnicima nadležnih institucija te nadziru rješavanje prijavljenih slučajeva.
Pokrivajući sve županije, Mreža Zelenih telefona Hrvatske u 2020. godini zaprimila je ukupno 2.497 prijava građana, od čega je najveći broj imala Zelena akcija s 1.726, zatim udruga Sunce s 260 i Zelena Istra sa 179 prijava.

Građani najviše problema u okolišu i dalje prijavljuju unutar kategorije Otpad.
Od 706 prijava najveći dio odnosi se na divlja odlagališta kojih je zadnjih godina sve više unatoč postojanju sustava zbrinjavanja svih vrsta otpada.
Kako opravdano kritiziraju iz Zelene Istre – sva odlagališta nastaju po sličnom „modusu operandi“ – od onih kojima je lakše nesavjesno odbaciti otpad u obližnje šume, rijeke i potoke do takozvanih obrta za prijevoz i zbrinjavanje građevinskog i drugog otpada koji po povoljnim cijenama preuzimaju otpad i isti potom bacaju u prirodu.

Od ostalih kategorija izdvojit ćemo Vode sa 224 prijave (8,97%) te posebno istaknuti problem nesavjesnog i ilegalnog ispuštanja septičkih jama. S obzirom da ne postoji funkcionalan sustav nadzora nad pražnjenjem septičkih jama, nesavjesni pojedinci, često nanoseći štetu susjednim česticama, slobodno i bez posljedica ilegalno prazne sadržaj svojih septičkih jama. Osim ovog problema, građani su kao probleme povezane s vodom prijavljivali zagađenje i izlijevanje otpadnih voda u okoliš.

U Karlovačkoj i Ličko-senjskoj županiji prijavljeno 70 problema u okolišu

Udruga Eko Pan zaprimila je u 2020. godini 70 prijava građana, od kojih se većina odnosi na otpad (21,43%) i vode (21.43%), što pokazuje da i u ove dvije županije postoji trend vezan uz okolišne probleme i osjetljivost građana na iste.
Ostale prijave odnosile su se na zbrinjavanje ugroženih i uginulih životinja (15,71%), ilegalne građevinske zahvate (11,43%), netransparentne i ilegalne sječe šuma i uništavanje urbanog zelenila (11,43%), onečišćenje zraka (5,71%), te na jednostavne upite vezane uz zbrinjavanje otpada, građanske inicijative za urbano vrtlarstvo i sl.
Od 70 zaprimljenih prijava, njih 66% su iz Karlovačke županije (od toga 30% iz Karlovca i 19% iz Duge Rese), a 13% iz Ličko-senjske. Čak 70% prijava odnosilo se na slučajeve iz ruralnih područja, a 30% na slučajeve iz urbanih područja.

Distribucija poziva po spolu pokazuje da se otprilike jednak broj muškaraca i žena javljao na Zeleni telefon u 2020. godini. Čak 61,43% prijavitelja nije zahtijevalo anonimnost što potvrđuje trend rasta neanonimnih prijava iz prijašnjih godina.

 

 

 

Tri četvrtine slučajeva prijavljenih u 2020. godini je riješeno, dok je nešto manje od 25% slučajeva još uvijek aktivno. Jednostavnije prijave se rješavaju vrlo brzo, često u par dana, dok one kompleksnije zahtijevaju angažman inspekcijskih službi i znaju potrajati od par mjeseci do preko godinu dana, ovisno o brzini djelovanja državnih službi.

 

 

 

 

Pandemijska godina iza nas će posebno biti upamćena po dva slučaja koji su svoje epiloge dobili kroz sudske postupke uz izravno sudjelovanje Eko Pana.

Prvi se odnosi na gradnju retencije u Drežničkom Polju u blizini Ogulina. Ovaj slučaj poznat je već dugi niz godina, a u 2020. je aktualiziran presudom Visokogupravnog suda RH koji je odbio žalbu Eko Pana te de facto potvrdio da činjenica da je Studija utjecaja na okoliš izrađena davne 1998. nije prepreka projektu. Drežničko polje je krški prostor sa rijetkim biološkim bogatstvima koji zaslužuje status zaštite, a ne devastaciju kakvu bi ovaj projekt izazvao.

Drugi slučaj je projekt gradnje zida na Foginovom kupalištu na rijeci Korani u Karlovcu koji je dobio epilog presudom Upravnog suda u Rijeci koja investitoru (Lana Commerce d.o.o.) daje za pravo gradnju vodne građevine na privatnom zemljištu bez provođenja ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.
Iako presude nadležnih sudova u ova dva slučaja ne idu u prilog Eko Panu, to nas nikako neće obeshrabriti niti utjecati na našu predanost daljem djelovanju u pravcu zaštite okoliša i prirode, tim prije što još uvijek nisu iscrpljeni svi dostupni pravni mehanizmi.

Oznake: , ,

Komentari su zatvoreni

Nije moguće komentirati ovaj post.

IZDVOJENE NOVOSTI »

Započela provedba novog projekta – Free Korana River

Započela provedba novog projekta – Free Korana River

U sklopu projekta ćemo mapirati i kategorizirati sve barijere u slivu rijeke Korane, s općim ciljem postavljanja temelja za buduće uklanjanje što većeg broja...

 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kraj projekta JEDRO

Projekt “JEDRO – Javne politike za održivi društveni razvoj: voda, energetika, otpad” završava se 29.10.2023. Pune tri godine istraživačko-zagovarački...

 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ministarstvo mora surađivati s civilnim društvom da bi energetske zajednice zaživjele!

Energetske su zajednice važne jer predstavljaju potencijal za demokratizaciju energetskog sektora kroz okupljanje većeg broja građanki i građana koji sami proizvode...