Savjesno upravljanje otpadom

 
Uključi se u zaštitu prirode i okoliša
Prijavite zagađenje okoliša!
Podržite Eko-Pan donacijom

Trenutačno stanje: Otpad je godinama problem okoliša broj jedan u Hrvatskoj, pa tako i u Karlovačkoj županiji. Posljednjih godina ipak je primjetan napredak na rješavanju problema otpada. Sanaciju odlagališta otpada na Ilovcu slijedilo je pokretanje Reciklažnog dvorišta te pilot projekt odvajanja papira. Iako stvari idu naprijed još je mnogo toga potrebno kako bi se riješio problem otpada u Karlovačkoj županiji. Još uvijek je velik broj divljih odlagališta, koja su rezultat loše riješenog odvoza otpada u nekim općinama, ali i još uvijek niske svijesti građana o negativnom utjecaju nepropisno odloženog otpada. Primarna selekcija otpada još uvijek je na niskoj razini. Na nacionalnoj razini, u pripremi je novi plan gospodarenja otpadom koji već u ovoj fazi nalazi na brojne prepreke. Trenutno nedostaje sustav upravljanja otpadom i posljedica toga će vjerojatno biti sankcije EU.

Ciljevi programa:

  • Osigurati održivo upravljanje otpadom koje poštuje načela primarne selekcije, recikliranja i smanjivanja količine otpada u cijeloj Karlovačkoj županiji, kroz osiguravanje potrebne infrastrukture, edukacije i osvješćivanje stanovništva te kroz nadzor službi koje su zadužene za gospodarenje otpadom.
  • Poticanje i praćenje rada odgovornih i nadzornih službi
  • Povećanje kapaciteta udruge
  • Umrežavanje i razvijanje partnerstava
  • Stvaranje baze volontera

 

Projekti koje provodimo:
Pravilno gospodarenje otpadom je ono u kojem je slijed opcija: prevencija nastanka otpada, smanjivanje količine održavanjem, popravljanjem, prodajom ili dijeljenjem, ponovno iskorištavanje proizvoda ili pakiranja, prerada i konačno kao posljednja opcija njegovo odlaganje.Kroz godine članice i članovi Eko Pana redovito provode projekte koji uključuju stvaranje racionalnog i održivog odnosa prema otpadu.

EKOMPOSTIRANJE

GDJE SE KOJE SMEĆE MEĆE

EE OTPAD

BUVLJAK

ZELENA ČISTKA