Početna » Novosti » Završetak projekta Bijela roda u Karlovačkoj županiji i objava rezultata monitoringa bijele rode u Karlovačkoj županiji za 2015.

 

Završetak projekta Bijela roda u Karlovačkoj županiji i objava rezultata monitoringa bijele rode u Karlovačkoj županiji za 2015.

 

Tiskanjem i objavom brošure “Bijela roda u Karlovačkoj županiji” kraju je priveden projekt Bijela roda u Karlovačkoj županiji – praćenje stanja, zaštita i edukacija, financiran sredstvima Hrvatske elektroprivrede d.d. i sufinanciran sredstvima Javne ustanove NATURA VIVA.

Projektom su ostvareni sljedeći rezultati:

  • izrađen i distribuiran informativni letak o bijeloj rodi (1500 komada)
  • održano 17 edukativih radionica u suradnji s lokalnim školama o važnosti bijele rode i suživotu s njom kojima je prisustvovalo 399 djece
  • održan okrugli stol o načinima pravilnog postupanja s populacijom bijele rode na kojem su bili prisutni predstavnici Javne ustanove NATURA VIVA, Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Eko Pana
  • locirana su nova i utvrđena već poznata gnijezda sa utvrđivanjem koordinata, te je izvršeno prebrojavanje aktivnih gnijezda (1. obilazak travanj-svibanj 2015.)
  • utvrđen je broj adultnih parova i izvršeno prebrojavanje juvenilnih jedinki te uspješnost parova (2. obilazak lipanj-srpanj 2015.)
  • izrađena i distribuirana edukativna brošura s rezultatima mjerenja, detektiranim osnovnim problemima i mogućim rješenjima (500 komada)

Brošuru nastalu u okviru ovoga projekta, koja je namijenjena je svima, naročito učenicima osnovnih i srednjih škola s ciljem edukacije o važnosti praćenja i zaštite populacije bijele rode možete preuzeti ovdje.

Praćenje stanja bijele rode u Karlovačkoj županiji provodi Eko Pan u suradnji s Javnom ustanovom Natura Viva. od 2010. godine do danas. U 2010. Godini uspjeli smo locirati i kartirati samo 47 gnijezda a 2015 locirano ih je 63. Dva su novoizgrađena, 3 su srušena, a 2 nisu primjećena prilikom ranijeg praćenja. Više o monitoringu bijele rode pročitajte ovdje.

IMG_4147M
IMG_0951

Oznake: , ,

Komentari su zatvoreni

Nije moguće komentirati ovaj post.

IZDVOJENE NOVOSTI »

Završetak projekta Lokalna partnerstva za transparentno upravljane prirodnim resursima i predstavljanje brošure

Završetak projekta Lokalna partnerstva za transparentno upravljane prirodnim resursima i predstavljanje brošure

Udruga Eko Pan u partnerstvu s udrugama Žmergo (Opatija) i Zelena akcija (Zagreb) te u suradnji s brojnim jedinicama lokalne samouprave, Pravnim fakultetom u Rijeci...

 
Konferencija “Dijalogom do transparentnog upravljanja prirodnim resursima”

Konferencija “Dijalogom do transparentnog upravljanja prirodnim resursima”

U okviru projekta Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje prirodnim resursima, u Opatiji je od 4. do 6. listopada 2017. održana konferencija “Dijalogom...

 
Održana tribina: Jesu li (male) hidroelektrane obnovljivi izvor energije?

Održana tribina: Jesu li (male) hidroelektrane obnovljivi izvor energije?

U utorak 26. lipnja 2017. godine u prostorijama Zelene akcije održana je javna tribina “Jesu li (male) hidroelektrane obnovljivi izvor energije?” Tribina...