Usvoji projekt

 
Uključi se u zaštitu prirode i okoliša
Prijavite zagađenje okoliša!
Podržite Eko-Pan donacijom

Iako određen broj aktivnosti provodimo isključivo uz malo, ponekad i malo više dobre volje, činjenica je da velik dio projekata udruge ne bi bilo moguće ostvariti bez podrške naših donatora. Stoga se zahvaljujemo svima koji su do sada, svojom financijskom i materijalnom podrškom doprinijeli realizaciji naših projekata, a time i pomogli razvoju udruge.
Postoji nekoliko projekata za koje smatramo da bi ih bilo vrijedno nastaviti provoditi, a barem jedan od njih će se sigurno i tebi učiniti vrijednim.
Zato, škicni listu i usvoji projekt!

Hvala!Uključi se u zaštitu prirode i okoliša
Prijavite zagađenje okoliša!
Podržite Eko-Pan donacijom