Početna » Novosti » JOŠ JEDNA POBJEDA EKO PANA NA SUDU – ZA „ZID NA KORANI“ POTREBNO JE PROVESTI OCJENU O POTREBI PROCJENE ZAHVATA NA OKOLIŠ

 

JOŠ JEDNA POBJEDA EKO PANA NA SUDU – ZA „ZID NA KORANI“ POTREBNO JE PROVESTI OCJENU O POTREBI PROCJENE ZAHVATA NA OKOLIŠ

 

Visoki upravni sud poništio je prvostupanjsku presudu Upravnog suda u Rijeci te rješenja Karlovačke županije i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i odlučio da je za zaštitni nasip – zid na Korani potrebno provesti ocjenu o potrebi procjene na okoliš.

Rješenje Suda možete preuzeti OVDJE.

Nakon gotovo dvije godine sudskog postupka Visoki upravni sud u Zagrebu donio je pravomoćnu presudu kojom su prvostupanjska presuda suda u Rijeci te rješenja Karlovačke županije i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ocijenjena nezakonitima. Presudom je potvrđeno stajalište Eko Pana da je u slučaju gradnje zaštitnog nasipa – zida na Korani potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, u okviru kojeg se provodi i postupak prethodne ocjene na ekološku mrežu Natura 2000.

Kronologija

U proljeće 2019. godine pokrenuti su postupci za ishođenje rješenja i dozvola za gradnju zaštitnog nasipa – zida na Korani. Karlovačka županija kao nadležno tijelo provela je postupak prethodne ocjene na ekološku mrežu te je donijela rješenje da je zahvat prihvatljiv za područje ekološke mreže Korana. Eko Pan je protiv rješenja Karlovačke županije podnio dvije žalbe ističući da se za planirani zahvat mora provesti postupak ocjene o potrebi procjene na okoliš u okviru kojeg se provodi i prethodna ocjena na ekološku mrežu Natura 2000.

Eko Pan je od početka isticao da se planirani zahvat nalazi na popisu zahvata Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17; dalje: Uredba) u Prilogu III, točka 2.2., kojom je propisano da je za kanale, nasipe i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale provodi ocjena o potrebi procjene zahvata na okoliš.

Zato je to važno?
1. Iz aspekta okoliša

  • Neprovođenjem postupka ocjene o potrebi procjene na okoliš izbjegava se postupak u kojem se ocjenjuje koliki i kakav bi mogao biti utjecaj zahvata na sve sastavnice okoliša što uključuje i krajobrazni aspekt koji je osobito važan
  • Izbjegava se kumulativna procjena zahvata s postojećim i planiranim zahvatima na području rijeke Korane
  • Izbjegava se obveza izrade elaborata o ocjeni potrebi procjene zahvata na okoliš
  • Izbjegava se javna rasprava i mogućnost javnosti da sudjeluje u postupku (komentari, primjedbe i mišljenje)

2. Iz aspekta izdavanja dozvola za gradnju

Članak 76. stavak 4. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/2013, 153/2013, 78/2015, 12/2018, 118/2018) propisuje: „Procjena utjecaja zahvata na okoliš provodi se u okviru pripreme namjeravanog zahvata, prije podnošenja zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole za provedbu zahvata ili drugog odobrenja za zahvat za koji izdavanje lokacijske dozvole nije obvezno i taj postupak obuhvaća:…“
Karlovačka županija i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u svojim su rješenjima ocijenili da planirani zahvat ne spada u popis zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene na okoliš. Prema pogrešnom shvaćanju Karlovačke županije i Ministarstva, a čijem stajalištu se priklonio i prvostupanjski Upravni sud u Rijeci, planirani zahvat, iako nedvojbeno ima obilježja i namjenu zaštite od visokih voda, ne spada u infrastrukturne zahvate iz Uredbe o procjeni utjecaja na okoliš za koje se provodi ocjena o potrebi procjene zahvata na okoliš. Karlovačka županija pozivajući se na Zakon o vodama pogrešno zaključuje da se u ovom slučaju ne radi o infrastrukturnom objektu u smislu Uredbe, već da se radi o regulacijskoj i zaštitnoj vodnoj građevini koje se temeljem Zakona o vodama mogu graditi na vlastitom zemljištu za vlastite potrebe, pa se stoga ne mora provesti ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš.
U prosincu 2020. Eko Pan podnosi Visokom upravnom sudu u Zagrebu žalbu na presudu prvostupanjskog suda u Rijeci koji nakon godinu dana donosi presudu kojom se uvažava žalba Eko Pana. Presudom Visokog upravnog suda u Zagrebu potvrđuje se da su sva javnopravna tijela uključujući i prvostupanjski sud zbog pogrešne pravne ocjene, a zatim i pogrešne primjene materijalnog prava donijela nezakonitu presudu i rješenja koja se ovom presudom poništavaju.

______________________________________________________________________________________________

„Prije svega ističemo zadovoljstvo jer je ovom presudom pobijedio javni interes ispred interesa da se ovaj zahvat realizira bez sagledavanja mogućih utjecaja na okoliš i prostor uz područje rijeke Korane.

Uspjeli smo dokazati da su odluke suda u Rijeci, Karlovačke županije i Ministarstva bile nezakonite.
Nažalost, još jednom se pokazalo da javnopravna tijela u RH nisu dovoljno kapacitirana i educirana za zakonitu provedbu okolišnih postupaka i nacionalnog okolišnog pravnog okvira, ali i pravne stečevine EU u području zaštite okoliša i prirode.
Eko Pan će i dalje zajedno s građanima pratiti provedbu postupka koji se temeljem ove presude mora provesti, unatoč tome što je zid u međuvremenu izgrađen. Naknadna provedba postupka koji se trebao provesti prije izgradnje i u kojem javnost ima pravo sudjelovati je na ovaj način učinjen besmislenim, ali dosljedno ćemo tražiti provedbu ove presude.

Neka javnost sama prosudi tko je u ovom slučaju izigrao propise i javni interes te omogućio gradnju zida prije provedbe pravnih postupaka koji su se, kako je Visoki upravni suda utvrdio, trebali provesti.“, rekao je komentirajući presudu Denis Frančišković iz udruge Eko Pan.

Za više informacija:
Denis Frančišković, Eko Pan, 095 390 6368, eko-pan@eko-pan.hr

Oznake: , ,

Komentari su zatvoreni

Nije moguće komentirati ovaj post.

IZDVOJENE NOVOSTI »

20 STABALA ZA 20 GODINA

20 STABALA ZA 20 GODINA

20 stabala za 20 godina! Pan, udruga za zaštitu okoliša i prirode (Eko Pan) osnovana je 22. veljače 2002. godine, a 20 godina posvećenosti zaštiti okoliša...

 
Poziv na radionicu OSNOVE PRIRODNE KOZMETIKE

Poziv na radionicu OSNOVE PRIRODNE KOZMETIKE

Od sljedećeg tjedna krećemo sa novim serijalom radionica na kojima ćemo učiti o prirodnoj kozmetici i sredstavima za održavanje kućanstva te kako ih izraditi...

 
Poziv na radionice SJETVA U VRTU I SAMONIKLO BILJE U VRTU

Poziv na radionice SJETVA U VRTU I SAMONIKLO BILJE U VRTU

Dragi vrtlari i svi oni koji to žele postati 🙂 Pozivamo Vas na treću vrtlarsku radionicu, koju organiziramo u okviru projekta Moj samoodrživi dom u doba korona...