Participativno bud��etiranje

 

mali logo

Puni naziv projekta: Participativno bud��etiranje: Građani nadziru lokalni proračun

Puni naziv projekta na engleskom: Participatory Budgeting: Citizens’ Subnational Budget Watch

Trajanje projekta: 25.12.2014. – 25.12.2016. (24 mjeseca)

Budžet: 225.336,38 ���

Financijska podrška: IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje dobrog upravljanja i transparentnosti javne uprave u Hrvatskoj“

Projektni partneri: Zelena Istra, Idem i ja – Centar za zdravo odrastanje, Citizens Foundation – Island, Eko Pan – Karlovac

Suradnici na projektu: Institut za javne financije i GONG

Područje provedbe projekta: Istarska, Primorsko-goranska i Karlovačka županija

Opći cilj projekta: Povećati transparentnost (donošenja i provedbe) prora����una i promovirati principe dobrog upravljanja unutar javne uprave

Specifični ciljevi:

 • ojačati kapacitete i vještine OCD-a da mogu nadzirati proračune;
 • pojačati suradnju između OCD-a i lokalnih vlasti u vezi s proračunskim ciklusima;
 • podizanje svijesti o pravu građana na sudjelovanje u kreiranju i nadziranju provedbe proračuna

Projekt uključuje sljedeće aktivnosti:

 • dva 1,5-dnevna seminara o participativnom budžetiranju i građanskom nadzoru lokalnih proračuna i e-participativnim alatima;
 • izrada e-participativnih web stranica (3 komada);
 • implementacija pilot projekta participativnog budžetiranja u Puli, Malom Lošinju i Karlovcu;
 • izrada i tisak proračunskog vodiča (s posebnostima za svaki grad);
 • pomoć za OCD i građane oko proračunskog ciklusa i e-alata;
 • promocija participativnog budžetiranja u ciljanim županijama;
 • 1,5-dnevna radionica o prakti��nim iskustvima OCD-a uključenih u pilot projekt;
 • izrada završnog izvješća o pilot projektu participativnog bud��etiranja;
 • izrada prijedloga za poboljšanje javne participacije u oblikovanju prora��una;
 • organizacija završne nacionalne konferencije o participativnom budžetiranju (predstavljanje europske i hrvatske prakse);
 • rad s medijima

Očekivani rezultati:

 • ojačani kapaciteti i vještine OCD-a za praćenje proračuna;
 • predstavljeni inovativni e-alati za participativno budžetiranje;
 • ojačana suradnja između OCD-a, stručnjaka za javne financije i lokalnih vlasti;
 • povećanje svijesti javnosti o participativnom budžetiranju i aktivnom sudjelovanju u proračunskom%


Uključi se u zaštitu prirode i okoliša
Prijavite zagađenje okoliša!
Podržite Eko-Pan donacijom